Een Woo verzoek

Iedereen mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid nog transparanter te maken. Deze wet bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Veel informatie van VRHM staat al openbaar. Een groot gedeelte openbare bestuurlijke documenten is te vinden via de pagina documenten.

Woo-verzoek indienen

Geef bij je Woo-verzoek zo precies mogelijk aan over welk onderwerp of document het gaat en geef ook aan om welke periode het gaat. Op deze manier is het mogelijk een Woo-verzoek in te dienen:

  • Digitaal: via het onderstaande formulier
  • Digitaal via het formulier in Word
  • Per e-mail via: info@vrhm.nl
  • Per post via: VRHM, Postbus 1123, 2302 BC Leiden
  • Telefonisch via: 088-246 5000

Je Woo-verzoek indienen

Na ontvangst van het Woo-verzoek ontvang je een bevestiging. Binnen vier weken kun je reactie verwachten op het Woo-verzoek. Deze termijn kan nog worden verlengd met 2 weken als het een omvangrijk of ingewikkeld verzoek betreft.

Als het verzoek wordt afgewezen kun je binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Op welke manier dit kan, staat in de reactie die op jouw verzoek wordt toegezonden.

* Geeft verplicht veld aan
Bijvoorbeeld per post of digitaal