Homepage

Dit is de officiele website van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Homepage

Corona

vermijd-drukte---twitter-1200-x-675

Handige links

Landelijk informatienummer 0800-1351. (Vanuit buitenland +312 0205 1351)

Website van de rijksoverheid

Website van het RIVM

Website GGD Hollands Midden

Website GHOR Hollands Midden

Website Hollands Midden Veilig - op deze crisiswebsite vind je ook de veelgestelde vragen van burgers en bedrijven  en onze antwoorden daarop.

Wat kun je zelf doen?

  • Houd je aan de landelijke maatregelen
  • Houd 1,5 meter afstand van andere mensen
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg
  • Raak je neus, mond en hand zo min mogelijk aan
  • Geef elkaar geen hand

Voor de media

Heeft u vragen over invoering en naleving noodverordeningen veiligheidsregio-breed?
Dan neemt u contact op met de woordvoerder van de voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden via persvoorlichting@leiden.nl.

Heeft u vragen over invoering en naleving van de noodverordeningen in een bepaalde gemeente?
Dan neemt u contact op met deze gemeente.

Maatregelen VRHM

Vrijdag 3 juli 2020

In PDF: Besluit vrijstelling Make-A-Wish voor Berend 8e Noodverordening v1.0 pk02072020

In Word: Besluit vrijstelling Make-A-Wish voor Berend 8e Noodverordening v1.0 pk02072020

Dinsdag 30 juni 2020

De nieuwe, 8e Noodverordening COVID-19 treedt op 1 juli 2020 in werking. Voor de veiligheidsregio Hollands Midden zijn de aanwijzingen van de minister VWS t.a.v. de aanpassingen van de maatregelen voor de beheersing van Covid-19 vertaalt in een nieuwe noodverordening. De noodverordening wijkt niet af van de landelijke richtlijn en bevat een nadere uitleg over de nu geldende 1,5 meter afstandsnorm, het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer en de nieuwe normen voor het organiseren van samenkomsten binnen gebouwen en in de buitenlucht. In verpleeghuizen en kleinschalige vormen van ouderenzorg is inmiddels bezoek weer toegestaan, tenzij zich daar op een afdeling opnieuw één of meer corona-besmettingen voordoen.

De volledige tekst van de noodverordening vindt u hier:

in PDF 8e Noodverordening COVID-19 VRHM 1 juli 2020

in Word 8e Noodverordening COVID-19 VRHM 1 juli 2020

Dinsdag 30 juni 2020

Het Aanwijzingsbesluit parkeerterreinen, aanlegplaatsen en overige gebieden is verlengd tot en met 31 augustus 2020:

in PDF 5e Besluit Afsluiten Parkeerterreinen weekenden artikel 2.5. 8e Noodverordening v1.0 pk30062020

in Word 5e Besluit Afsluiten Parkeerterreinen weekenden artikel 2.5. 8e Noodverordening v1.0 pk30062020

Vrijdag 19 juni 2020

Besluit van de voorzitter veiligheidsregio inhoudende de vrijstelling georganiseerd vervoer beschermde woonvoorzieningen (artikel 3.1., eerste lid onder c. en tweede lid, 7e Noodverordening COVID-19 VRHM 15 juni 2020):

in PDF: Besluit vrijstelling georganiseerd vervoer beschermde woonvoorzieningen 7e Noodverordening v1.0 pk18062020

in Word: Besluit vrijstelling georganiseerd vervoer beschermde woonvoorzieningen 7e Noodverordening v1.0 pk18062020

Zaterdag 13 juni 2020

7e Noodverordening COVID-19 VRHM 15 juni 2020

Op maandag 15 juni 2020 treedt de 7e Noodverordening COVID-19 VRHM in werking. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de 6e noodverordening is het opheffen van het verbod op gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op vakantieparken, campings, etc.

De 7e Noodverordening COVID-19 VRHM 15 juni 2020 (in PDF) staat hier: 7e Noodverordening COVID-19 VRHM 15 juni 2020

De 7e Noodverordening COVID-19 VRHM 15 juni 2020 (in Word) staat hier:  7e Noodverordening COVID-19 VRHM 15 juni 2020

Vrijdag 29 mei 2020

Besluit Gouwebos Waddinxveen verboden gebied om artikel 2.5. 5e Noodverordening in PDF

Besluit Gouwebos Waddinxveen verboden gebied om artikel 2.5. 5e Noodverordening in Word

6e Noodverordening COVID-19 VRHM 1 juni 2020 in PDF

Getekende 6e Noodverordening COVID-19 VRHM 1 juni 2020 in Word

Woensdag 27 mei 2020

Besluit vrijstelling bruiloft 28 mei 2020 5e Noodverordening met digitale handtekening burgemeester in PDF

Besluit vrijstelling bruiloft 28 mei 2020 5e Noodverordening in Word.

Woensdag 20 mei 2020

Vierde Aanwijzingsbesluit parkeerterreinen, aanlegplaatsen en overige gebieden

In de komende weekenden en feestdagen tot en met 30 juni 2020 kunnen parkeerplaatsen, aanlegplaatsen en overige gebieden bij stranden, natuurgebieden en recreatiegebieden afgesloten worden als het te druk wordt en de onderlinge afstand van 1,5 meter niet in acht wordt genomen.

Handhavers letten extra op of iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen boetes uitdelen. Dit doen zij als zij zien dat mensen geen afstand houden en daarmee de gezondheid van anderen in gevaar brengen.

4e Besluit Parkeerterreinen t/m 30 juni 2020 5e Noodverordening

4e Besluit parkeerterreinen 5e Noodverordening in Word
4e Besluit parkeerterreinen 5e Noodverordening in PDF

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Provincie Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap 5e noodverordening

Voor de handhaving van de noodverordening zijn nu ook de buitengewoon opsporingsambtenaren van de provincie Zuid-Hollands en het Zuid-Hollands Landschap aangewezen door de voorzitter. Zij houden met name toezicht op het water en in het duingebied.

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders 5e Noodverordening  in Word
Aanwijzingsbesluit Toezichthouders 5e Noodverordening  in pdf

Maandag 18 mei 2020

Besluit opening Archeon Alphen aan den Rijn 5e noodverordening

Besluit opening Archeon 5e Noodverordening  in pdf
Besluit opening Archeon 5e Noodverordening in word

Besluit opening Avifauna Alphen aan den Rijn 5e Noodverordening

Besluit Avifauna 5e Noodverordening  in pdf
Besluit Avifauna 5e Noodverordening  in Word

Dinsdag 12 mei 2020

Besluit vrijstelling externe binnen-accommodatie bewegingsonderwijs BO SO 5e Noodverordening

Besluit vrijstelling externe binnen-accommodatie bewegingsonderwijs BO SO 5e Noodverordening in PDF
Besluit vrijstelling externe binnen-accommodatie bewegingsonderwijs BO SO 5e Noodverordening in Word

Zondag 10 mei 2020: vijfde noodverordening

Vanaf maandag 11 mei 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de veiligheidsregio Hollands Midden. Deze noodverordening vervangt de versie van 29 april. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen, op basis van de aanwijzing van de minister VWS. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

5e Noodverordening  COVID 19 VRHM 11 mei 2020 in pdf
5e Noodverordening  COVID 19 VRHM 11 mei 2020 in word

Vrijdag 1 mei 2020: mandaat burgemeesters

De voorzitter veiligheidsregio heeft de burgemeesters gemandateerd voor het besluiten over een (preventieve) last onder dwangsom. Dit bestuurlijke instrument wordt ingezet bij de handhaving van de noodverordening.

Het Besluit mandatering last dwangsom 4e Noodverordening (in Word) staat hier.
Het Besluit mandatering last dwangsom 4e Noodverordening (in PDF) staat hier.

Vrijdag 1 mei 2020: erehaag bij uitvaarten vrijgesteld van verbod op samenkomsten

Vanaf heden is een erehaag bij uitvaarten vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. De erehaag is toegestaan mits deze uit maximaal 100 personen bestaat en de onderlinge afstand van deelnemers te allen tijde 1,5 meter is. Deelnemers mogen zich maximaal een half uur voor aanvang langs de route bevinden en worden verzocht de locatie na het passeren van de rouwstoet zo snel mogelijk te verlaten. Met deze vrijstelling willen wij mensen de mogelijkheid bieden juist in deze moeilijke tijden - maar wel rekening houdend met de maatregelen - hun respect te tonen.

Het Besluit vrijstelling erehagen uitvaarten 4e Noodverordening (in Word) staat hier.
Het Besluit vrijstelling erehagen uitvaarten 4e Noodverordening (in PDF) staat hier.

Donderdag 30 april 2020: vierde noodverordening

In de 4e Noodverordening zijn de landelijke wijzigingen, conform de aanwijzing van de minister, opgenomen met betrekking tot buiten sporten en bewegen voor jeugdigen (per 29 april jl.) en de openstellingen van het (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang (per 11 mei 2020).

Verbod op recreatief nachtverblijf ingetrokken

In de 4e Noodverordening wordt het bestaande verbod op recreatief nachtverblijf (artikel 2.5b.) ingetrokken per 1 mei 2020 om 12.00 uur. Dit verbod heeft bijgedragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de Paasvakantieperiode en daarmee aan het waarborgen van de zorgcontinuïteit in de regio. Gelet op de afnemende druk op de zorgcontinuïteit in de regio en de aanstaande start van het basisonderwijs, en dientengevolge een verminderd aantal reisbewegingen, is besloten dat het verbod op recreatief nachtverblijf niet meer proportioneel is. Het verbod op recreatief nachtverblijf wordt daarom ingetrokken per 1 mei 2020 om 12.00 uur.

Verbod op gebruik gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen blijft van kracht

Het verbod om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden blijft wel van kracht. Het gaat dan om de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) en bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. Het risico bestaat dat op deze locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding van het coronavirus. Daarnaast zal dit verbod naar verwachting bijdragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen.

4e Noodverordening COVID-19 VRHM 30 april 2020

4e Noodverordening VRHM (in Word) staat hier.

4e Noodverordening VRHM (in PDF) staat hier.

Vrijdag 24 april 2020

Besluit afsluiten binnenwegen bollenvelden

Net als in de afgelopen weekenden zijn de binnenwegen in de bollenvelden bij Hillegom, Lisse en Sassenheim afgesloten voor het verkeer. Dit geldt op weekenddagen en feestdagen tot en met 19 mei 2020 van 12.00 tot 18.00 uur. Dit geldt niet voor bewoners.

Mensen worden met klem verzocht niet naar de Bollenstreek te komen. Veel van de tulpen zijn inmiddels gekopt en er valt dus niet veel meer te zien.

De afsluitingen gelden voor gemotoriseerd verkeer en sportfietsen (zoals wielrennen en mountainbiken). Mocht het in de loop van de middag wederom te druk worden, dan gelden de afzetting ook voor fietsers en wandelaars.

Handhavers letten komende weekenden extra op of iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen boetes uitdelen. Dit doen zij als zij zien dat mensen geen afstand houden en daarmee de gezondheid van anderen in gevaar brengen.

Het Besluit Afsluiten Bollenvelden 23 april t/m 19 mei 2020 artikel 2.5. 3e Noodverordening (in Word) staat hier.
Het Besluit Afsluiten Bollenvelden 23 april t/m 19 mei 2020 artikel 2.5. 3e Noodverordening (in PDF) staat hier.

Besluit afsluiten parkeerplaatsen, aanlegplaatsen en overige gebieden

In de komende weekenden en feestdagen tot en met 19 mei 2020 zijn parkeerplaatsen, aanlegplaatsen en overige gebieden bij stranden, natuurgebieden en recreatiegebieden afgesloten. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel mensen op deze populaire locaties komen.

Handhavers letten extra op of iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen boetes uitdelen. Dit doen zij als zij zien dat mensen geen afstand houden en daarmee de gezondheid van anderen in gevaar brengen.

Het derde Besluit Afsluiten Parkeerterreinen weekenden artikel 2.5. 3e Noodverordening (in Word) staat hier.
Het derde Besluit Afsluiten Parkeerterreinen weekenden artikel 2.5. 3e Noodverordening (in PDF) staat hier.

Het besluit Parkeerterrein De Zanderij Hillegom artikel 2.5. 3e Noodverordening (in Word) staat hier.
Het besluit Parkeerterrein De Zanderij Hillegom artikel 2.5. 3e Noodverordening (In PDF) staat hier.

Vrijdag 17 april 2020

Besluit afsluiten binnenwegen bollenvelden

Net als in het Paasweekend zijn de binnenwegen in de bollenvelden bij Hillegom, Lisse en Sassenheim afgesloten voor het verkeer. Op zowel zaterdag 18 april als zondag 19 april 2020 zijn deze wegen afgesloten van 10.00 tot 18.00 uur. Dit geldt niet voor bewoners.

Mensen worden met klem verzocht niet naar de Bollenstreek te komen. Veel van de tulpen zijn inmiddels gekopt en er valt dus niet veel meer te zien.

De afsluitingen gelden voor gemotoriseerd verkeer en sportfietsen (zoals wielrennen en mountainbiken). Mocht het in de loop van de dag wederom te druk worden, dan gelden de afzetting ook voor fietsers en wandelaars.

Handhavers letten komend weekend extra op of iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen dit weekend daarom boetes uitdelen. Dit doen zij als zij zien dat mensen geen afstand houden en daarmee de gezondheid van anderen in gevaar brengen.

Het Besluit Afsluiten Bollenvelden 18 19 april 2020 artikel 2.5. 3e Noodverordening (In Word) staat hier.
Het Besluit Afsluiten Bollenvelden 18 19 april 2020 artikel 2.5. 3e Noodverordening (in PDF) staat hier.

Besluit afsluiten parkeerplaatsen

In de komende twee weekenden (incl. Koningsdag) zijn de parkeerplaatsen bij stranden, natuurgebieden en recreatiegebieden afgesloten. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel mensen op deze populaire locaties komen.

Handhavers letten komend weekend extra op of iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen dit weekend daarom boetes uitdelen. Dit doen zij als zij zien dat mensen geen afstand houden en daarmee de gezondheid van anderen in gevaar brengen.

Het Besluit Afsluiten Parkeerterreinen weekenden artikel 2.5. 3e Noodverordening (In Word) staat hier.
Het Besluit Afsluiten Parkeerterreinen weekenden artikel 2.5. 3e Noodverordening (In PDF) staat hier.

Zondag 12 april 2020: Besluit Afzetten Bollenvelden Paasweekend

Wegen bollenvelden afgesloten

Afgelopen zaterdag was het veel te druk in de Bollenstreek. Ondanks het verzoek om niet naar de Bollenstreek te komen, waren er toch veel bezoekers. De 1,5 meter kon regelmatig niet in acht worden genomen. De Bollenstreek zal daarom de komende Paasdagen gedeeltelijk toegankelijk zijn. Wegen tussen de bollenvelden worden afgesloten. Dit geldt niet voor bewoners. Doorgaande wegen zijn niet afgesloten.

De afsluitingen gelden voor gemotoriseerd verkeer en sportfietsen (zoals wielrennen en mountainbiken). Mocht het in de loop van de dag wederom te druk worden, dan gelden de afzetting ook voor fietsers en wandelaars.

Handhavers letten komend weekend extra op of iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen dit weekend daarom boetes uitdelen. Dit doen zij als zij zien dat mensen geen afstand houden en daarmee de gezondheid van anderen in gevaar brengen.

Mensen worden met klem verzocht om Pasen zoveel mogelijk met het eigen gezin of huisgenoten te vieren. Een frisse neus halen kan, maar blijf zoveel mogelijk in de buurt van je eigen huis. Vermijd plekken waarvan je kunt verwachten dat het druk is en houd 1,5 meter afstand.

De tekst van het Besluit Afsluiten Bollenvelden Paasweekend artikel 2.5. 3e Noodverordening (Word document) staat hier.
De tekst van het getekend Besluit verboden gebied wegen bollenvelden artikel 2.5 noodverordening (PDF) staat hier.

Vrijdag 10 april 2020: Besluit Afzetten Parkeerterreinen Paasweekend

In het Paasweekende zijn parkeerterreinen in Hollands Midden afgesloten voor publiek. Om welke parkeerterreinen het gaat, is te lezen in het Besluit Afsluiten Parkeerterreinen Paasweekend. Het verbod geldt van vrijdag 10 april 2020 om 9.00 uur tot en met maandag 13 april 2020 om 19.00 uur.

De tekst van het  Besluit Afsluiten parkeerterreinen Paasweekend (Word document) staat hier.
De tekst van het  Besluit Afsluiten Parkeerterreinen Paasweekend (PDF) staat hier.

Maandag 6 april 2020: wijziging van de 3e Noodverordening COVID-19

In de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan opvang van kinderen met Sociaal medische indicatie en/of voor wie op indicatie van Veilig Thuis kinderopvang noodzakelijk is. Daarom is hiervoor een uitzondering gemaakt in de Noodverordening.

Op basis van een lokaal vastgestelde procedure tussen gemeenten en betrokken organisaties voor kinderopvang of gastouderopvang (in de zin van de Wet kinderopvang) met betrokkenheid van o.a. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en zorgpartners, wordt bepaald voor wie dit maatwerk nodig is.

De tekst van de getekende 2e noodverordening tot wijziging 3e Noodverordening COVID-19 VRHM (in PDF) staat hier
De tekst van de 2e noodverordening tot wijziging 3e Noodverordening COVID-19 VRHM (in Word) staat hier

Woensdag 1 april 2020: Aanvulling op de 3e Noodverordening COVID-19 VRHM

Vanavond heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, na raadpleging van de burgemeesters, een aanvulling op de 3e Noodverordening COVID-19 vastgesteld.

In deze aanvulling is opgenomen:

  1. Een verbod om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het gaat dan om de locaties van vakantieparken, jachthavens, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) en sanitaire voorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden. Dit verbod geldt in ieder geval tot en met 28 april 2020 (in lijn met de overige landelijke maatregelen).
  2. Een verbod op het aanbieden van recreatief nachtverblijf. Hieronder wordt in elk geval verstaan het recreatief nachtverblijf in de vorm van verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand) en jachthavens.

Een aantal vormen van het aanbieden van recreatief nachtverblijf is uitgezonderd van het verbod. Het aanbieden van een vaste standplaats (een standplaats die voor het gehele recreatieseizoen aan dezelfde gebruiker(s) verhuurd wordt) is toegestaan. Ook het aanbieden van recreatief nachtverblijf aan seizoenarbeiders valt niet onder het verbod en dat geldt ook voor tijdelijke bewoning wegens persoonlijke omstandigheden. Dit verbod geldt tot uiterlijk 10 mei 2020 of zoveel eerder als mogelijk.

Bovenstaande maatregelen zijn nodig om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Hiermee wordt ook bijgedragen aan de zorgcontinuïteit en aan het verminderen van het aantal reisbewegingen in de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Bovenstaande aanvulling op de 3 Noodverordening COVID-19 VRHM treedt in werking op vrijdag 3 april 2020 om 12.00 uur.

De tekst van de wijzigingen in de 3e Noodverordening COVID-19 VRHM (In PDF) staat hier.
De tekst van de wijzigingen in de 3e Noodverordening COVID-19 VRHM (In Word) staat hier.

Maatregelen verlengd tot en met 28 april

Onze Minister President heeft op 31 maart aangekondigd dat alle maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. De intelligente lockdown duurt daarmee voorlopig voort. Scholen, horeca en kinderopvang blijven gesloten, contactberoepen blijven verboden. Alle evenementen blijven verboden tot 1 juni. De maatregelen lijken een voorzichtig positief effect te hebben, maar de komende weken blijft het kabinet continu in contact met experts om de situatie te monitoren zodat de maatregelen eventueel nog bijgesteld kunnen worden. En natuurlijk blijft alle waardering voor medewerkers in de zorg. Zij vormen de frontlinie in deze strijd tegen corona. Niet alleen zorgmedewerkers, maar alle mensen die thuisblijven, thuiswerken, zorgen voor hun naasten, een vitaal beroep uitoefenen, mensen die moeten bijstellen en aanpassen en op een ingrijpend andere manier hun leven moeten indelen: alle lof! Samen kunnen we dit aan - volhouden nog!

Donderdag 7 mei 2020: Nieuw Besluit warenmarkten 3e noodverordening

De eerdere ontheffing van de voorzitter veiligheidsregio voor de warenmarkten d.d. 20 maart 2020 is aangepast op basis van de nieuwe 3e Noodverordening.

Nieuw Besluit warenmarkt regio 3e Noodverordening (in Word) staat hier
Nieuw Besluit warenmarkt regio 3e Noodverordening (in PDF) staat hier

Donderdag 26 maart 2020: 25 veiligheidsregio's tekenen 3e noodverordening Corona

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, heeft vandaag de 3e noodverordening COVID-19 ondertekend. Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. De 2e noodverordening komt bij deze te vervallen.

De tekst van de 3e Noodverordening COVID-19 VRHM (In PDF) staat hier.
De tekst van de 3e Noodverordening COVID-19 VRHM (In Word) staat hier.

Het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders 3e Noodverordening COVID-19 (in Word) staat hier.
Het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders 3e Noodverordening COVID-19 (in PDF) staat hier.

Vrijdag 20 maart 2020: aanwijzen toezichthouders

Het is wenselijk om toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat toezichthouders bevoegd zijn om binnen het gehele grondgebied van de veiligheidsregio Hollands Midden toezicht te houden. Daarom heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, op 20 maart het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders  2e Noodverordening COVID-19 VRHM ondertekend.

Voor warenmarkten gelden de volgende regels.

Getekend besluit warenmarkt regio artikel 2 derde lid 2e Noodverordening
Besluit warenmarkt regio artikel 2, derde lid, 2e Noodverordening

Maandag 16 maart 2020: 25 veiligheidsregio’s tekenen 2e noodverordening Corona

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, heeft vandaag de 2e noodverordening COVID-19 ondertekend. Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd.

Zondag 15 maart

De overheid heeft aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Dit geldt ook voor eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs.

Vrijdag 13 maart

Veiligheidsregio Hollands Midden kondigt een noodverordening af.

Donderdag 12 maart

Vanaf vandaag gelden nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Twitter

Samen sterk voor veiligheid!

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken brandweer, politie, GHOR en de gemeenten samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden. De veiligheidsregio werkt ook nauw samen met partners, zoals waterschappen, milieudiensten en defensie. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor zijn eigen taken. Samen zijn de organisaties verantwoordelijk voor de veiligheid in Hollands Midden.

slimmerchillen-banner-payoff
Logo-gemeenten-BGC-px-jpg
banner-GHORHM-227x75
brandweer
politie
Natuurbrandrisico banner
EVENEMENTEN
REGIONALE PLANNEN III

Regiokaart VRHM

VRHM-evenement