Disclaimer

De Veiligheidsregio Hollands Midden besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze website en doet al het nodige om vrhm.nl te beveiligen.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Veiligheidsregio Hollands Midden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright

Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hard copy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto’s is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk, toestemming is verleend door de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Verwijzing andere websites

VRHM.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van VRHM.nl  liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van VRHM.nl. Veiligheidsregio Hollands Midden is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Veiligheidsregio Hollands Midden geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Overig

De Veiligheidsregio Hollands Midden mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Veiligheidsregio Hollands Midden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van VRHM.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Veiligheidsregio Hollands Midden.