Bij risicobeheersing gaat het om alle activiteiten die blijvende aandacht voor veiligheid in een vroeg stadium bevorderen. Zo kunnen onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen en worden beheerst om schade en leed te beperken. VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd gemeenten, provincies en andere bestuursorganen over risico's. Een belangrijk instrument is advisering over vergunningen op bijvoorbeeld het gebied van bouw, gezondheid, milieu, evenementen en brandveiligheid.

OMS

Het Openbaar Meldsysteem verbindt de brandmeldinstallatie van jouw gebouw met de regionale alarmcentrale (RAC) zodat zij kan beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie die vraagt om de juiste brandweerzorg.

Hulp bij jouw (advies)aanvragen

Hulp nodig bij het indienen van een (advies)aanvraag? Met handige snelkoppelingen helpen wij jou bij de meest voorkomende onderwerpen.

Gemeenschappelijke Meldkamer De Yp 10

Zelfredzaamheid

Op Hollands Midden Veilig staat hoe je jezelf kunt voorbereiden op de mogelijke risico's, wat je moet doen bij gevaar en hoe je dan jezelf en anderen het beste kunt helpen.