VRHM wordt daarom al in een vroeg stadium betrokken bij grote infrastructurele projecten, zoals de verbreding van een snelweg of de aanleg van een randweg. Hierdoor kan zij meedenken om risico's voor burgers zo klein mogelijk te houden. 

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft bovendien de risico's in Hollands Midden in kaart gebracht in het Regionaal Risicoprofiel. Dit geeft de risico's aan waarop de veiligheidsregio zich al voldoende heeft voorbereid en de risico's waarop zij zich nog verder wil voorbereiden. Er is daarbij gekeken naar de kans dat een risico kan voorkomen en de impact die het risico heeft.  

Samen werken we aan veiligheid

Risico's

Hulpverleners, gemeenten, de provincie en bedrijven in de veiligheidsregio Hollands Midden doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we zo veilig en gezond mogelijk kunnen wonen en verblijven. Toch kan er altijd iets misgaan. Daarom heb je zelf ook een belangrijke rol bij het zorgen voor jouw en andermans veiligheid. Zorg voor een goede voorbereiding, dat helpt jou en anderen als er iets misgaat! 

Op www.hollandsmiddenveilig.nl  lees je meer over de verschillende gevaren en risico's in regio Hollands Midden en hoe je je op deze risico's kunt voorbereiden. 

 

hollandsmiddenveilig.nl/risicos

Wat jij kunt doen

Diverse hulpverleners, overheden, en bedrijven in de Veiligheidsregio Hollands Midden werken samen aan een veilige en gezonde omgeving. Zij kennen alle risico's, veiligheidsvoorschriften en zijn op alles voorbereid. Maar ben jij dat ook? Wat kan jij doen voor jouw eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen?

Op https://hollandsmiddenveilig.nl/jouw-veiligheid  krijg je meer informatie over mogelijke risico's in de regio, ontdek je op welke manieren je verbonden kan zijn met je omgeving en met de hulpdiensten, lees je wat je moet doen als de sirene gaat en krijg je tips hoe je jouw huis en omgeving veilig(er) kan maken. Want: een goede voorbereiding helpt jou en anderen als er onverhoopt toch iets misgaat.

hollandsmiddenveilig.nl/jouw-veiligheid