Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderdata 2024

 

Datum Tijd Locatie
7 maart  10:00 - 13:00 uur  Stadhuis Alphen aan den Rijn
23 mei 10:00 - 13:00 uur  Stadhuis Alphen aan den Rijn
4 juli 10:00 - 13:00 uur  Stadhuis Alphen aan den Rijn
12 september 10:00 - 13:00 uur  Stadhuis Alphen aan den Rijn
5 december  10:00 - 13:00 uur  Stadhuis Alphen aan den Rijn

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk.

Stukken van vóór 2024 kunnen opgevraagd worden via het contactformulier 

Opvragen stukken van vóór 2024

Drie regionale plannen

In de Wet veiligheidsregio's is bepaald dat het bestuur van een veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een Regionaal Beleidsplan, een Regionaal Risicoprofiel en een Regionaal Crisisplan vaststelt. 

Het Regionaal Beleidsplan bevat een aantal wettelijk verplichte onderdelen, zoals een oefenbeleidsplan. Daarnaast kan de veiligheidsregio zelf een aantal prioriteiten bepalen. Voor VRHM zijn drie prioriteiten benoemd: versterking van de gemeentelijke kolom, samenwerking met vitale partners en informatievoorziening.

Het Regionaal Beleidsplan is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld Regionaal Risicoprofiel. 

 

Regionaal Risicoprofiel 

 

De wet regelt ook dat het bestuur van de veiligheidsregio een coördinerende rol vervult bij de bestrijding van rampen en de beheersing van een crisis. In het Regionaal Crisisplan worden de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden tijdens rampenbestrijding en crisisbeheersing beschreven.

Onderzoeken

Bij grote en bijzondere incidenten doet VRHM onderzoek naar het functioneren van de eigen organisatie of het verloop van een incident.