De politie patrouilleert op straat, de brandweer blust branden, de ambulance vervoert zieken en de gemeente verkoopt paspoorten en verstrekt subsidies. Tenminste, in het dagelijks leven. Zodra Hollands Midden getroffen wordt door een grote ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Hollands Midden gezamenlijk op op het gebied van coördinatie, voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Iedere partij heeft daarin zo zijn eigen taken. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, ‘normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht. Alle partners zijn zelf verantwoordelijk voor deze voorbereidingen. Veiligheidsregio Hollands Midden verbindt, coördineert en faciliteert zodat iedereen elkaar weet te vinden als dit nodig is.

  • copi
  • kantoor
  • Gabriel en Hidde

Samen werken we aan veiligheid

Onze verhalen: ‘Het voelde meteen heel goed’

Naam: Hélène de Haan
Functie: Administratief medewerker Sector Risico- en Crisisbeheersing

Werkzaam bij de VRHM sinds: 2020

“Het werk van de veiligheidsregio is heel breed: hoog water, terrorisme, hittegolven, noem de mogelijke rampen maar op. We houden alle veiligheidsrisico’s in de gaten, van een hoog strategisch niveau tot aan de brandweerauto’s op straat. 

Lees verder

Het verhaal van Claudia en Lisan