Homepage

VRHM

Actuele informatie coronavirus (COVID-19) en opvang vluchtelingen in Hollands Midden

Op de website Hollands Midden Veilig houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Hollands Midden.

OPGELET: voor het maken van prikafspraken kunt u contact opnemen met  GGD Hollands Midden.

Twitter

Samen sterk voor veiligheid!

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken brandweer, politie, GHOR en de gemeenten samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden. De veiligheidsregio werkt ook nauw samen met partners, zoals waterschappen, milieudiensten en defensie. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor zijn eigen taken. Samen zijn de organisaties verantwoordelijk voor de veiligheid in Hollands Midden.

BGC Bevolkingszorg Hollands Midden
Organisatieonderdeel GHOR Hollands Midden
Organisatieonderdeel Brandweer Hollands Midden
Geen spoed, wel brandweer nodig. Bel 09000904. Bel bij acuut gevaar 112.
Voorbereiding op evenementen
Regionale plannen
Natuurbrandrisico