Rookmelders

Waar kan ik het beste een rookmelder plaatsen?

Voor informatie omtrent het plaatsen van een rookmelder, onderhoud en verdere tips. 

Ga hier verder.

Moet ik rookmelders in mijn huurwoning plaatsen?

Ja, het is belangrijk om rookmelders te hebben in uw huurwoning. Hoewel het de verantwoordelijkheid van de verhuurder kan zijn om ze te verstrekken, is het essentieel om ze te hebben voor je eigen veiligheid. Controleer de lokale regelgeving en de huurovereenkomst om te zien wie verantwoordelijk is voor het leveren en onderhouden van de rookmelders.

Zijn er speciale rookmelders voor mensen met gehoorproblemen?

Ja, er zijn speciale rookmelders beschikbaar voor mensen met gehoorproblemen. Deze rookmelders geven niet alleen een luid akoestisch alarm, maar ze kunnen ook trillingen of lichtflitsen activeren om de aandacht te trekken.

Zijn er verschillende soorten rookmelders?

Ja, er zijn twee hoofdtypen rookmelders: ionisatierookmelders en optische (foto-elektrische) rookmelders. Beide typen hebben hun eigen detectiemethoden, maar optische rookmelders worden meestal aanbevolen omdat ze beter zijn in het detecteren van langzaam smeulende branden, die vaak meer tijd hebben om zich te ontwikkelen.

Is het mogelijk om mijn rookmelder te koppelen aan mijn smartphone?

Ja, er zijn rookmelders op de markt die kunnen worden gekoppeld aan beveiligingssystemen of smartphones. Deze slimme rookmelders kunnen u waarschuwen via uw mobiele apparaat, zelfs als u niet thuis bent.

Wat moet ik doen als het rookalarm afgaat zonder dat er sprake is van brand?

Als het rookalarm afgaat zonder aanwijsbare reden, probeer dan eerst de oorzaak te achterhalen, zoals stoom van douchen of koken. Als er geen duidelijke oorzaak is en het alarm blijft afgaan, neem dan contact op met de fabrikant voor advies of vervang het rookalarm.

Koolmonoxide/CO

Waar kan ik het beste een CO-melder plaatsen?

Voor informatie omtrent het plaatsen van een CO-melder, een CO-vergiftiging voorkomen en meer.

Ga hier verder.

Hoe herken je een koolmonoxidevergifting?

Lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid zijn symptomen van een CO-vergiftiging. Ook voel je je verward, slaperig en je krijgt een versnelde hartslag. Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

Hoe voorkom je een koolmonoxidevergiftiging?
 • Kijk kritisch naar jouw verbrandingstoestel (kachel, geiser, cv- of combiketel);
 • Ventileer goed;
 • Plaats een koolmonoxidemelder.

Gebruiksmelding

Hoe werkt de 'Melding brandveilig gebruik'?

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (Bbl).

Wanneer is een Gebruiksmelding van toepassing?
 • Wanneer in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen);
 • Situaties waarbij verblijf wordt geboden aan meer dan 50 mensen of voor kamerverhuur. Bijvoorbeeld om middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten. De gebruiksmelding maak je voor de feitelijke ingebruikname.
Kan de brandweer een controle uitvoeren in ons gebouw?

De gemeente is bevoegd gezag. De brandweer krijgt vanuit de gemeente de taak om te controleren of gebruikers en/of eigenaren van bouwwerken zich houden aan de brandveiligheidsregels. De brandweer adviseert gemeenten bij vergunningsaanvragen. Als de brandweer advies geeft over te nemen brandveiligheidsvoorzieningen, moeten wij later mogelijk ook controles uitvoeren op onze eigen adviezen, dit is een ongewenste situatie.

Blusmiddelen

Zijn brandblussers verplicht in huis?

In Nederland zijn brandblussers niet verplicht in particuliere woningen. Echter, het hebben van een brandblusser kan aanzienlijk bijdragen aan de brandveiligheid van uw huis en wordt sterk aanbevolen. Neem contact op met uw lokale brandweer of bouwautoriteit om te informeren over de specifieke regels en voorschriften in uw regio.

Wat is de levensduur van een brandblusser?

De meeste brandblussers hebben een levensduur van ongeveer 5 tot 15 jaar, afhankelijk van het type. Controleer de vervaldatum op de brandblusser om te zien wanneer deze moet worden vervangen.

Controleer uw brandblusser minstens één keer per maand. Controleer of de drukindicator zich in het groene gebied bevindt, er geen zichtbare beschadigingen zijn en de blusser niet is verlopen. Laat uw brandblusser jaarlijks onderhouden door een erkende professional.

Kan ik mijn brandblusser laten keuren/na laten kijken?

Er zijn verschillende bedrijven te vinden welke brandblussers onderhouden. Hier zit wel een kostenplaatje. Op het moment dat je maar 1 of enkele brandblussers hebt kan het soms voordeliger zijn om nieuwe aan te schaffen.

Waar kan ik een lege brandblusser weggooien?

Als uw brandblusser leeg is of zijn vervaldatum heeft bereikt, kunt u deze het beste laten afvoeren bij een lokaal recyclingpunt zoals de gemeente of een inzamelpunt voor afgedankt blusapparatuur. 

Wat zijn de verschillende soorten brandblussers en wanneer moet ik welke gebruiken?
 • ABC-poederblusser: geschikt voor branden van brandbare vaste stoffen, brandbare vloeistoffen en gassen en elektrische branden.
 • Schuimblusser: effectief voor branden van vaste stoffen en vloeistoffen, maar niet geschikt voor elektrische branden.
 • CO2-blusser: geschikt voor branden van elektrisch apparatuur en brandbare vloeistoffen, laat geen residu achter.
 • Waterblusser: alleen voor branden van brandbare vaste stoffen en sommige vloeistoffen, niet voor elektrische branden.

Bereikbaarheid & Vluchtroutes

De brandgang achter ons huis wordt geblokkeerd door obstakels, mag dat?

De in de volksmond genoemde ‘brandgangen’ zijn niet noodzakelijk voor het vluchten van bewoners of het optreden van de brandweer. De wetgeving gaat ervan uit dat gevlucht wordt via de voordeur. Ervaar je wel overlast, dan kunt u dat melden bij de gemeente.

Ons portiek is geblokkeerd door allerlei spullen, mag dat?

De hal en het trappenhuis zijn onderdeel van de vluchtroute van bewoners. Als deze vluchtroute door het plaatsen van spullen/rommel geblokkeerd is of lastig bruikbaar is, hebben de bewoners die gebruik maken van deze trap/vluchtroute geen of slechte mogelijkheid om gebruik te maken van deze vluchtweg, met alle gevolgen van dien.

Mag een scootmobiel worden gestald in een gebouw?

Wij adviseren om geen scootmobielen te plaatsen in een hal of trappenhuis en te bekijken of er een alternatieve plek is voor de stalling. De hal en het trappenhuis zijn onderdeel van de vluchtroute van bewoners en in het geval van brand, aan- of bij een scootmobiel, hebben aanwezigen personen geen mogelijkheid om gebruik te maken van de vluchtweg.  In individuele gevallen is maatwerk mogelijk, daarbij kunt u denken aan een buitenstalling of aan het geschikt maken van een berging. De berging dient dan wel brandwerend te worden uitgevoerd. 

Elektrische voertuigen

Zijn er specifieke richtlijnen voor het laden van mijn elektrische voertuig om brandgevaar te minimaliseren?

Ja, enkele richtlijnen voor het veilig laden van uw elektrische voertuig zijn:

 • Gebruik alleen laadapparatuur van goede kwaliteit en van een betrouwbare bron;
 • Laad uw voertuig niet op in extreme weersomstandigheden zoals onweer;
 • Laat het laadproces niet onbeheerd achter, vooral wanneer u laadt bij openbare laadstations.
Moet ik me zorgen maken over de batterij van mijn elektrische voertuig als het buiten erg warm is?

Hoewel elektrische voertuigen ontworpen zijn om veilig te functioneren in warme omstandigheden, moet u zich bewust zijn van de temperatuur van de batterij. Vermijd het langdurig blootstellen van uw elektrische voertuig aan extreme hitte, vooral als het geparkeerd staat op een zonnige locatie. Zoek indien mogelijk schaduw of gebruik parkeervoorzieningen die de hitte verminderen.

Wat zijn de regels voor het stallen en opladen van elektrische voertuigen in parkeergarages?

Brandweer Nederland is nog volop bezig met de ontwikkeling van regels met betrekking tot het laden van auto’s in een parkeergarage. Er zijn wel al een aantal opmerkingen voor het plaatsen van een elektrische auto in een parkeergarage.

 • Met betrekking tot de locatie wordt geadviseerd het voertuig vlak bij de in- of uitgang te plaatsen, zodat dat de brandweer het voertuig goed kan bereiken.
 • Gezien het vrijkomen van giftige en bijtende stoffen bij brand heeft het de voorkeur om de auto’s buiten te plaatsen.
 • Staat of komt de lader op een aparte groep?
 • Is de stekker er makkelijk uit te halen of is er een centrale noodstop (centrale voorziening)?
 • Is het snoer goed gekeurd en niet beschadigd (onderhoud)?
 • Hoe zorg je ervoor dat de aansluitingen en laadpalen niet kunnen beschadigen (aanrijdbeveiliging)?
 • Is er voldoende ventilatie aanwezig?
 • Wat vindt de verzekering ervan dat u laadpalen plaatst?

Dit zijn een aantal opmerkingen en vragen welke er kunnen spelen. Echter blijft het voor elke parkeergarage maatwerk.

Staat jouw vraag hier nou niet tussen?