Incident op het spoor

Incident op het spoor

Incident op het spoor

Incident op het spoor

Het spoortraject in regio Hollands Midden wordt niet alleen gebruikt voor personenvervoer, maar is ook een doorvoerroute van (gevaarlijke) goederen en stoffen. In regio Hollands Midden is dit het spoortraject: Rotterdam - Harmelen (Utrecht). Dit traject loopt door het centrum van Gouda. Over deze spoorlijn vindt met name transport plaats van brandbare vloeistoffen. Het is een risicobron omdat hier veel woningen en bedrijven gevestigd zijn. Denk aan een ongeval op het spoor waarbij gevaarlijke stoffen ontsnappen of er een explosie plaatsvindt.

Wat kunt u doen bij een incident op het spoor?

Algemeen

  • Volg de aanwijzingen op van de hulpverleningsdiensten.

In het geval van vrijkomen van gevaarlijke stoffen

  • Ga zo snel mogelijk naar binnen.
  • Sluit ramen en deuren (binnen ben je veiliger dan buiten).
  • Zet indien mogelijk de ventilatie uit.

In het geval van een brand en explosiegevaar

  • Neem zo snel mogelijk grote afstand van de brand (tenminste 500 meter).

Volg de berichtgeving via het Twitteraccount van @VRHM, calamiteitenzender Omroep West (89,3 FM) of crisiswebsite hollandsmiddenveilig.nl.