Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 uit te stoten. Deze ladder bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau drie gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau vier en vijf wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Veiligheidsregio Hollands Midden start bij niveau drie en heeft de ambitie om steeds hoger op deze ladder te klimmen. 

 

Voetafdruk, doelstellingen en maatregelen 

Onderstaande infographic laat zien wat onze huidige CO2-voetafdruk is, wat onze ambities zijn én wat we gaan doen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. 

Keteninitiatieven

Als organisatie nemen we actief deel aan initiatieven om de CO2-uitstoot binnen de veiligheidsregio’s te verkleinen. Wij werken samen met andere veiligheidsregio's voor de ontwikkeling van nieuwe kennis over het thema.  Zo nemen we deel aan netwerksessies en werkgroepen om ervaringen en ideeën over verbetermogelijkheden uit te wisselen. Momenteel zijn we actief binnen de subthema's: verduurzamen vastgoed, gebruik van HVO100 en het in kaart brengen van de Co2-voetafdruk.

 

Duurzaamheid in ons DNA

Ieder jaar gaan we onze CO2-voetafdruk in kaart brengen. Die gegevens worden geanalyseerd en we kijken of we onze geplande maatregelen moeten en aanpassen. 

Zowel intern als extern communiceren we jaarlijks over deze voetafdruk. We willen duurzaamheid in het DNA van onze organisatie inbedden, door regelmatig over dit onderwerp te communiceren, medewerkers te stimuleren om met ideeën te komen en om duurzaam te werken. Bijvoorbeeld door computers, beeldschermen, verlichting en verwarming uit te zetten bij het verlaten van de werkplek.  

Voetafdruk 2022 | Totaal 1.545 ton (= 100%)

50
% wagenpark
45
% gas
4
% dienstreizen
1
% elektriciteit

Wat onze ambities zijn en wat we gaan doen om onze voetafdruk te verkleinen

Ambities

 • VRHM is een klimaatneutrale en circulaire organisatie
 • Verduurzaming is onderdeel van besluitvorming
 • duurzaamheid = organisatiecultuur
 • Samenwerking met andere organisaties

Doelstellingen CO2-reductie

 1. Wagenpark en gasverbruik vastgoed (scope 1 - directe emissies) -30% CO2 in 2026 t.o.v. 2022
  MAATREGELEN: 
  1. HVO-diesel: 178 ton
  2. Onderzoek 'Het nieuwe rijden'
  3. Onderzoek 'minder vervoersbewegingen'
  4. Optimalisatie klimaatinstallaties
  5. Isoleren van kazernes
  6. Keukens van het gas af
 2. Elektriciteitsverbruik vastgoed 9scope 2 - indirecte emissies) -20% kWh in 2026 t.o.v. 2022
  MAATREGELEN: 
  1. Slimmer meters
  2. Zonnepanelen
  3. energie naar bezetting
  4. Bewustwording
 3. Dienstreizen (scope 3 - overige indirecte emissies) -15% CO2 in 2026 t.o.v. 2022
  MAATREGELEN: 
  1. Bewustwording alternatieven voor dienstauto's
  2. OV gebruik en deelfiets stimuleren, carpoolen

Andere leidende principes

Toepassen van de 10 R'en.

Refuse, Reduce, Rethink, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover

De stappen tien tot en met één van het 10R model circulariteit dienen om je in je ontwerpproces bewust na te laten denken over de grondstoffen die je gebruikt. De eerst drie, Refuse, Reduce en Rethink, gaan over een product slimmer maken of gebruiken, of in het geval Refuse, niks doen. De volgende vijf stappen zeggen iets over de manier waarop je de levensduur van een product kunt verlengen. Recycle staat voor ‘opnieuw gebruiken’ van materialen. De laatste en tevens laagwaardigste stap in de prioriteitsladder van het circulaire proces. Recover betekent ‘herwinnen’. Hierbij wordt energie teruggewonnen uit bijvoorbeeld de verbranding van materialen.

MAATREGELEN
 • Pilots inkoop met 10R'en
 • Bewustwording consuminderen

.