In het Regionaal Coördinatie Centrum, ofwel het Regionaal Operationeel Team (ROT), coördineren de hulpverleners de hulpverlening op afstand. De hulpverlening ter plaatse wordt gecoördineerd vanuit het Commando Plaats Incident (CoPI). In het gemeentehuis behandelt het Beleidsteam (BT) bestuurlijke vraagstukken. 

Actuele en betrouwbare informatie is essentieel voor een adequate hulpverlening. Evenals een goede crisiscommunicatie. Mensen die weten wat ze moeten doen, kunnen immers beter handelen bij een incident. 

Samen werken we aan veiligheid

Kijk op Brandweer.nl

Op de website brandweer.nl vind je veel meer informatie over de brandweer in het algemeen en over de brandweer in Hollands Midden

Ga naar brandweer.nl

Brandweer in Beeld

Het verhaal van: Mohamed