Veiligheidsmonitor

In de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt eens per twee jaar een groot onderzoek gehouden onder de inwoners van de regio. Dit onderzoek heet de Veiligheidsmonitor (VM) en het sluit aan op de landelijke Veiligheidsmonitor.

Veiligheidsmonitor

Veiligheidsmonitor Hollands Midden

In de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt eens per twee jaar een groot onderzoek gehouden onder de inwoners van de regio. Dit onderzoek heet de Veiligheidsmonitor (VM) en het sluit aan op de landelijke Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor meet de aard, de omvang en de ontwikkeling van aspecten van veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap vanuit het perspectief van de burger. Ook worden de opvattingen van de burgers over het functioneren van gemeenten en de politie op het gebied van de veiligheidszorg in beeld gebracht. In de regio zijn voldoende respondenten om uitspraken te kunnen doen over de individuele gemeenten en politieteams.

In de Veiligheidsmonitor van Hollands Midden zijn twee aparte vragenblokken opgenomen. Een over brandveiligheid en een over risicobeleving. In september 2013 heeft onderzoek hiernaar plaatsgevonden. Voor meer informatie hierover kunt u zicht wenden tot het Veiligheidsbureau (veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl). In 2015 vindt het volgende onderzoek plaats.