Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

Richard Vriesde

Richard Vriesde, algemeen manager Gemeenschappelijke Meldkamer

‘Wij kunnen ons geen fouten veroorloven’

In 2014 fuseerden de meldkamers van de veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden. Kort daarna startte Richard Vriesde als algemeen manager van de Gemeenschappelijke Meldkamer. Hij ziet dat zich in een razend tempo een hecht team heeft gevormd, waar rood, wit en blauw goed samenwerken. En daar is hij trots op.

Zelf loopt Richard in politiekleding door De Yp, waar de Gemeenschappelijke Meldkamer zich bevindt. “In dit huis maakt het niet uit waar je vandaan komt. We zijn af van het denken in kolommen. En dus kan ik mijn afkomst – als je het zo wilt noemen – ook laten zien”, zegt hij. De samenvoeging van de meldkamer zorgt voor besparingen op facilitair gebied, ICT en beheer.

Lokaalgebonden maatwerk

Vanuit De Yp bedient de Gemeenschappelijke Meldkamer twee veiligheidsregio’s. Dat is niet altijd eenvoudig. “We moeten soms lokaalgebonden maatwerk leveren. Opschaling gaat in Haaglanden en VRHM op onderdelen verschillend. Ook zijn er ambulancediensten die met verschillende systemen werken”, legt Richard uit. “Lokale verschillen proberen we zoveel mogelijk te overbruggen in het harmoniseren van werkprocessen en met een eenduidige manier van werken.”

Regionale verschillen of niet, uiteindelijk moet de meldkamer ervoor zorgen dat de burger zo snel mogelijk wordt geholpen als hij daarom vraagt. Richard: “Onze reactie op een melding moet snel, effectief en efficiënt zijn. De juiste noodhulp met expertise moet erop af, maar ook niet meer dan noodzakelijk. Daarin moeten we excelleren. En dat is een continue uitdaging.”

Datagestuurd

De toekomst is interessanter dan terugblikken, vindt Richard. In 2017 implementeert de Gemeenschappelijke Meldkamer een nieuw C2000 systeem waar alle centralisten mee zullen gaan werken. Ook in nieuwe technologische mogelijkheden ligt een uitdaging. In 2014 was de ICT-infrastructuur in de meldkamer in de Yp state of the art. En als het aan Richard ligt blijft de Gemeenschappelijke Meldkamer daarin toonaangevend. “Informatie gaat van spraak-gestuurd naar data-gestuurd. Nieuwe auto’s krijgen binnenkort een e-call systeem dat 112 belt na een botsing. Op die ontwikkelingen moeten wij kunnen inspelen, zelfs zonder menselijke tussenkomst. Om daar klaar voor te zijn moet de basis solide en betrouwbaar zijn. We kunnen ons geen fouten permitteren.”

Fit & Gezond

Werken in de meldkamer is ook snel schakelen onder hoge druk. En is stressvol als meldingen centralisten persoonlijk aangrijpen. Van zelfmoord tot brand met doden en ernstig kinderleed, het komt allemaal voorbij. Richard: “Ik vind het daarom belangrijk dat er speciale aandacht is voor onze fysieke en mentale fitheid. We hebben fruit, een massagestoel, ruimte om te ontspannen en een fysioplein voor check-ups voor alle centralisten.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?