Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Ten aanzien van de kosten en dekking voor de Oranje Kolom wordt de gedragslijn van 2017 gecontinueerd. De reguliere kosten van het bureau, de gemeentelijke piketten, het opleiden, trainen en oefenen van de teams bevolkingszorg en het alarmsysteem worden gefinancierd uit de inwonerbijdragen. De kosten van de (deeltijd) functie van coördinerend functionaris worden wegens het wettelijke karakter voor het grootste deel gedekt uit de BDUR.

Specifieke begrotingsuitgangspunten

· De activiteiten en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2017.

Bij de toename van de kosten van de regionale activiteiten in de afgelopen jaren is in veel gevallen sprake van verschuiving van kosten van gemeenten naar de regionale begroting, en niet zozeer van autonome kostenstijgingen (waaronder opleidings- en trainingskosten).

Wat mag het kosten?