Programma Oranje Kolom

Oranje Kolom

Ruud Bitter

Ruud Bitter, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

‘Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden’

Tien jaar geleden werd Ruud Bitter als coördinerend functionaris aangetrokken om de rampenbestrijding en crisisbeheersing van gemeenten in VRHM te verbeteren. Inmiddels staat ‘zijn’ Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) als een huis, werken de gemeenten intensief samen aan bevolkingszorg en lonkt zijn pensioen. Maar Ruud ziet (nog) geen reden om te stoppen.

Waar in 2007 veel gemeenten in het beste geval een ambtenaar in huis hadden die rampenbestrijding en crisisbeheersing ‘erbij’ deed, is er nu sprake van een totaal andere situatie. Daar heeft het BGC een belangrijke rol in gespeeld. Ruud: “Zo hebben we vorig jaar het beleidsdocument Bevolkingszorg VRHM ontwikkeld. De visie BZOO (Bevolkingszorg op Orde 2.0) en de prestatie-eisen zijn daarin opgenomen. Het bestuur heeft dit document vastgesteld.”

De ambitie: betere prestaties behalen tegen lagere kosten door intensief samen te werken. Ruud: “Zo zijn bij Opleiden, Trainen en Oefenen aanzienlijke financiële en efficiencywinsten behaald door dit regionaal te doen. In de afgelopen jaren is bovendien de organisatie en de inhoud van de te leveren bevolkingszorg flink gewijzigd. Er is meer samenwerking en we hebben goed opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen. De te leveren zorg is realistisch, waarbij rekening wordt gehouden met de zelfredzaamheid van de samenleving.”

Crisiscommunicatie

Een mooi voorbeeld van die verbeterde samenwerking is de crisiscommunicatie. Ruud: “Vrijwel alle communicatiefuncties zijn geregionaliseerd. De pools worden gevuld door specifiek opgeleide communicatiemedewerkers van gemeenten en hulpdiensten. De professionalisering en het beheer van deze pools is een taak van BGC. Indien nodig kan iedere gemeente daar gebruik van maken.”

Niet vrijblijvend

Meedoen is niet vrijblijvend. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij hun bevolkingszorg op orde hebben. Ruud: “Samenwerking staat of valt met goede kwaliteit. Regelmatig wordt er kritisch bij de gemeenten gekeken of zij voldoen aan de regionale beleidskaders.”

Vanaf 2016 is BGC aan het experimenteren met ‘peer reviews’. Ruud: “Functionarissen gaan bij elkaar in de keuken kijken: MOV’ers bij MOV’ers, gemeentesecretarissen bij gemeentesecretarissen. Zo ontstaan open gesprekken over wat nog meer nodig is, met als basis de visie uit BZOO. Ook dat helpt om onze rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren.”

Geen gas terug

Inmiddels staat Ruud op de drempel van zijn pensioen. Maar voor hem is dat geen reden om gas terug te nemen. “Mijn droom is één gemeente Hollands Midden als het gaat om de samenwerking bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zo lang dat niet is bereikt, is er nog genoeg werk aan de winkel.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?