Operationele voorbereiding

Operationele voorbereiding

Uitgangspunten van beleid

Operationele voorbereiding wordt mede vormgegeven vanuit de drie beleidsprioriteiten van VRHM: informatiegestuurd, risicogericht en omgevingsgericht werken.

Het landelijke Versterkingsplan Brandweeronderwijs vormt de basis onder de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Vakbekwaamheid. Het plan richt zich op vergaande samenwerking op het gebied van opleiden en oefenen bij de brandweer in Nederland. Uitgangspunt is om activiteiten meer te gaan centraliseren en structureren, met als doel verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van het vakmanschap.

In 2017 is het programma lerend vermogen op basis van het Korpsbeleidsplan zo gefaciliteerd dat er een basis is die het leren uit de praktijk stimuleert.

Ambitieniveau

Brandweer Hollands Midden heeft de ambitie een lerende en vernieuwende organisatie te zijn. In een resultaatgerichte organisatie is het van belang ruimte te creƫren om te leren. De aandacht in de organisatie moet steeds gericht zijn op:

  • kennis, zodat zij in staat is in te spelen op de veranderingen die de maatschappij en ketenpartners vragen;
  • het feit dat we de goede dingen doen en de dingen goed doen. Kortom, leren in de praktijk en openstaan voor feedback. De focus ligt hier bij leren en niet bij verantwoorden en oordelen.


Relevante ontwikkelingen

Het domein van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (OTO) is gekoppeld aan het team Planvorming Multi en draagt direct bij aan de kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur in de crisisbeheersing. Er is ook bijzondere aandacht voor het netwerk van partners dat binnen de veiligheidsregio actief is.

Beleidsnotities

- Korpsbeleidsplan
- Landelijk Versterkingsplan Brandweeronderwijs
- Vakbekwaamheid 2.0

Kerngegevens

GRIP indicatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Vakbekwaam

Kenniscentrum