Incidentbestrijding

Incidentbestrijding

Incidentbestrijding

Incidentbestrijding

Uitgangspunten van beleid

Het (brand)risicobeeld is maatgevend voor onze taakuitvoering, organisatie en inrichting.
De visie op vrijwilligheid bepaalt, in combinatie met het formatiemodel voor vrijwillige kazernes, het aantal benodigde vrijwilligers.

Ambitieniveau

Binnen BHM heeft de sector Incidentbestrijding (IB) als taak leed en schade door brand en ongevallen te voorkomen of te beperken. Dit doen wij in een omgeving waar wij niet altijd de risico’s kennen: voor onszelf en voor de slachtoffers. Deze risico´s moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarbinnen maken wij een afweging waarbij we bij redden meer risico’s accepteren dan bij het beperken van schade.
Om deze taak waar te kunnen maken kan IB continu (7 dagen per week, 24 uur per dag) gekwalificeerd personeel oproepen en inzetten.

Relevante ontwikkelingen

  • Minder zelfredzamen blijven langer en vaker thuis wonen, wat leidt tot een verhoogde kans op brand;
  • Mensen kunnen makkelijker aanpassingen doen in hun leefomgeving, er zijn minder regels. Deze veranderingen worden niet altijd meer centraal vastgelegd en zijn dan ook niet altijd bekend;
  • Gebouwen worden complexer en technologieën veranderen snel;
  • Het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden;
  • De eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van het repressief brandweervak zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Beleidsnotities

- Visie op vrijwilligheid
- Materieelplan
- De essentie IB

Kerngegevens Incidenten

Kerngegevens Incidenten

Kerngegevens Incidenten

Kerngegevens Paraatheid

Kerngegevens Paraatheid

Cirkeldiagram over aandachtsgebieden incidentbestrijding. Verdere uitleg staat in de direct volgende alinea.

Bovenstaande cirkeldiagram toont de aandachtsgebieden van incidentbestrijding in percentages. Het gaat om 59% paraatheid, 23% vakbekwaam, 10% kwaliteitsbewaking en 9% kwaliteitsverbetering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?