Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden gedragen door de inwonerbijdrage en de bijdrage, bestaande uit een derde deel van de voor de bestuursondersteuning gemaakte kosten van de politie. Daarnaast wordt een deel van de BDUR-uitkering gebruikt ter kostendekking van het VB.

In 2014 en 2015 is 15% bezuinigd op het programma Veiligheidsbureau. Deze bezuiniging is gerealiseerd door de uitgaven voor bestuursvergaderingen te versoberen. Het Veiligheidsbureau vervult een regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Veiligheidshuis.

Specifieke begrotingsuitgangspunten

  • De activiteiten en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2017;
  • De huidige kostenverdeling over politie (facturatie), brandweer en GHOR (budgetoverheveling), elk voor 1/3 deel, wordt gehandhaafd.

Wat mag het kosten?