Programma Veiligheidsbureau

Programma Veiligheidsbureau

Peter Kessels

Peter Kessels, hoofd Veiligheidsbureau

‘Een goed netwerk is cruciaal’

Elkaar kennen. Samenwerking stimuleren. Zorgvuldige besluitvorming. Dat zijn de termen waarmee Peter Kessels de taken en functie van het Veiligheidsbureau omschrijft. “We fungeren als een soort schakelstation.”

“In de veiligheidsregio’s gaat het naast de klassieke rampenbestrijding steeds meer om moderne crisisbeheersing”, vertelt Peter. “Continuïteit van de samenleving waarborgen, daar gaat het dan om.”

Bij klassieke rampenbestrijding zijn van oudsher de politie, GHOR, brandweer en gemeenten betrokken. Bij moderne crisisbeheersing komen ook andere partners in beeld. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers van elektra, gas, telecom en drinkwater. “Daar hebben we geen hiërarchische relatie mee. Dat vergt een andere manier van samenwerken.” De veiligheidsregio wordt meer een netwerkorganisatie.

Domino-effect

Natuurlijk moet de klassieke rampenbestrijding op orde zijn en blijven. Maar het uitvallen van de stroom of een dijkdoorbraak kan een domino-effect hebben. “We realiseren ons soms niet wat de effecten kunnen zijn van een incident. Een goed netwerk is daarom cruciaal. Weten wie je waarvoor nodig hebt en hoe je diegene kunt bereiken. Ik herinner me dat we bij een grote stroomuitval vroeger het storingsnummer moesten bellen voor particulieren om de elektriciteitsleverancier te bereiken. En vervolgens konden we aansluiten in de lange wachtrij. Dat soort zaken is nu echt goed geregeld.”

Stimuleren

Het Veiligheidsbureau in Hollands Midden is vergeleken met andere regio’s klein. Dat hoeft ook niet groter, stelt Peter. “In Multi-werkgroepen, Hoofdenoverleg en Veiligheidsdirectie wordt samen het werk gedaan. Dat al die collega’s zelf ook vaak een rol hebben in de crisisorganisatie is belangrijk: zij weten hoe bij crises moet worden gehandeld en wat er nodig is. Als Veiligheidsbureau stimuleren we dat alle partijen betrokken worden bij het maken van afspraken. En dat de bestuurlijke besluitvorming hierover zorgvuldig verloopt. Daar ligt ook mijn taak.”

Regionaal Beleidsplan

De gemeenteraden en crisispartners zijn betrokken geweest bij het opstellen van het Regionaal Beleidsplan 2016-2019. Beleidsprioriteiten zijn gedefinieerd: informatiegestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken. Peter: “Daarmee sluiten we aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en onze eigen doorontwikkeling als veiligheidsregio. Dat wordt nu gericht verder opgepakt en uitgewerkt.”

Voorbereid zijn

Voorbereiden op heel veel dingen waarvan je hoopt dat ze niet gebeuren, dat is waar het volgens Peter om gaat. “Want als er iets gebeurt moeten we er wel staan. Door ons samen voor te bereiden en te oefenen kent iedereen zijn eigen taak en weet hij wat hij kan verwachten van de ander. In die samenwerking is echt geïnvesteerd. En dat blijven we doen.”

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?