Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Programmabegroting

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Dit is de programmabegroting 2018 en meerjarenramingen 2019-2021 voor de VRHM. De begroting kent vier programma’s: Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom. De (hoofd)kaders waarbinnen de begroting is opgesteld, zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld algemeen en specifiek financieel beleid alsmede beleidsontwikkelingen.

DE PROGRAMMABEGROTING IS VOOR ZIENSWIJZE AANGEBODEN AAN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN EN WORDT GEPUBLICEERD ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN EN VASTSTELLING IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR OP 29 JUNI 2017.

Programmabegroting - Inleiding

Programmabegroting - Programmaplan

Programmabegroting - Paragrafen

Programmabegroting - Financiële positie en meerjarenraming

Programmabegroting - Bijlagen