Vaardigheidspaspoorten

De vaardigheidspaspoorten geven een overzicht van welke vaardigheden van jou worden gevraagd als crisisfunctionaris.

Vaardigheidspaspoorten

De vaardigheidspaspoorten geven een overzicht van welke vaardigheden van jou worden gevraagd als crisisfunctionaris.

In je optreden worden verschillende vaardigheden van je gevraagd. Je hebt kennis nodig van incidenttypen zoals asbestbranden, terrorisme gevolgbestrijding en overstromingen. Ook worden vaardigheden gevraagd als analyseren, communicatie en samenwerking. In het vaardighedenpaspoort zijn de vaardigheden die van jouw worden gevraagd tijdens een crisis verder uitgewerkt. Naast dat het meer inzicht geeft kun je het vooral gebruiken bij je verdere ontwikkeling als crisisfunctionaris.

Gebruik het vaardighedenpaspoort op de volgende manier:

 1. Vul het vaardighedenpaspoort zelf in. Dit geeft overzicht waar je nu staat. Je kunt het vaardighedenpaspoort ook laten invullen door een collega/waarnemer
 2. Stel je leerdoel op voor het gehele jaar op basis van het vaardigheidspaspoort.
 3. Bespreek het leerdoel met jouw piket coördinator
 4. Stel per opleiding, training en oefening een leerdoel op
 5. Deel het leerdoel voorafgaand met de trainer of evaluator
  • De evaluator neemt waar op basis van het vaardighedenpaspoort tijdens de oefening
  • Evalueer met de evaluator na de oefening
 6. Vul het vaardighedenpaspoort na de training/oefening in en/of laat het invullen door de evaluator
 7. Evalueer je leerdoel van het jaar en vul het vaardighedenpaspoort aan het einde van het jaar opnieuw in.

* De vaardigheidspaspoorten zijn gebaseerd op de kwalificatieprofielen en op 12 december 2017 vastgesteld door de Veiligheidsdirectie van de VRHM.