Publicaties

Publicaties van de Veiligheidsregio Hollands Midden: jaarstukken, begroting, inkoopvoorwaarden

Publicaties

Jaarverslagen VRHM

De PDF's van onze jaarverslagen kunt u hier bekijken. Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: communicatie@vrhm.nl

Jaarverslag VRHM 2019 (pdf, 9,50 Mb)         Jaarverslag VRHM 2018 (pdf, 9,21 Mb)

Jaarverslag VRHM 2019                            Jaarverslag VRHM 2018

Publicaties voor partners

De vaardigheidspaspoorten geven een overzicht van welke vaardigheden van jou als crisisfunctionaris worden gevraagd.