Nationale Politie

Nationale Politie

Nationale Politie

Nationale Politie

Logo Politie op jas

Op 1 januari 2013 trad de nieuwe Politiewet in werking. Deze wet regelt de invoering van één nationaal politiekorps. Daarmee wil de regering de politie professionaliseren en meer mogelijkheden geven om Nederland veiliger te maken. Met één korps werkt de politie efficiënter en effectiever en krijgt zij meer tijd voor uitvoerende taken.

De nieuwe Politiewet vereenvoudigt het beheer van de politie. Het gezag, de taken en de bevoegdheden van de politie wijzigen niet. De Veiligheidsregio Hollands Midden werkt nauw samen met de eenheid Den Haag van de Nationale Politie.