Hoogheemraadschap en Waterschappen

Hoogheemraadschap

De hoogheemraadschappen zijn in hun verzorgingsgebied verantwoordelijk voor het beheer van oppervlaktewater en waterkeringen. Aan het hoofd van ieder hoogheemraadschap staat een Dijkgraaf. De Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt deel aan het reguliere bestuurlijk overleg van de veiligheidsregio en vertegenwoordigt zijn collega's. Verder zijn medewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard lid van een aantal werkgroepen van de veiligheidsregio (bijvoorbeeld multidisciplinair oefenen).

Het grondgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden overlapt met de verzorgingsgebieden van de volgende vier waterschappen:

Logo Hoogheemraadschap van Rijnland
Logo Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Logo Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Logo Waterschap Amstel, Gooi en Vecht