Gas en electriciteit

De Nederlandse energienetten behoren tot de meest betrouwbare in Europa. Via deze energienetten transporteren en distribueren de netbeheerders gas en elektriciteit tussen de producenten en de afnemers.

Gas en electriciteit

Netbeheerders van gas en elektriciteit

Ondertekening convenant gas en elektriciteit

De Nederlandse energienetten behoren tot de meest betrouwbare in Europa. Via deze energienetten transporteren en distribueren de netbeheerders gas en elektriciteit tussen de producenten en de afnemers. De netbeheerders voorzien hiermee in een primaire levensbehoefte van de bevolking. Deze afhankelijkheid kan er voor zorgen dat bij een verstoring of uitval van de energievoorziening, er situaties kunnen ontstaan die zich ontwikkelen tot een (kleinschalige) crisis.

TenneT, Gasunie, Liander en Stedin

De netbeheerders zullen dit soort verstoringen snel proberen te verhelpen. Bij grootschalige en/of langdurige verstoringen is samenwerking met de veiligheidsregio wenselijk en zelfs noodzakelijk. Op basis van de samenwerkingsafspraken werken de Veiligheidsregio Hollands Midden en de netbeheerders samen aan het voorkomen en bestrijden van gas en/of elektriciteitsgerelateerde incidenten, zodat snel kan worden teruggekeerd naar de normale situatie. De netbeheerders voorzien hiermee in een primaire levensbehoefte van de bevolking. Deze afhankelijkheid kan er voor zorgen dat bij een verstoring of uitval van de energievoorziening, er situaties kunnen ontstaan die zich ontwikkelen tot een (kleinschalige) crisis. De netbeheerders zullen dit soort verstoringen snel proberen te verhelpen. Bij grootschalige en/of langdurige verstoringen is samenwerking met de veiligheidsregio wenselijk en zelfs noodzakelijk.Op basis van de samenwerkingsafspraken werken de Veiligheidsregio Hollands Midden en de netbeheerders samen aan het voorkomen en bestrijden van gas en/of elektriciteitsgerelateerde incidenten, zodat snel kan worden teruggekeerd naar de normale situatie.

Het grondgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden overlapt met het verzorgingsgebied van de volgende netbeheerders van gas en electriciteit:

TenneT
Gasunie
Liander
Stedin