Drinkwaterbedrijven Dunea, Oasen, PWN

Drinkwaterbedrijven

Ondertekening convenant drinkwater

Drinkwaterbedrijven voorzien in een primaire levensbehoefte van de mens, namelijk schoon drinkwater. De maatschappij is in toenemende mate hiervan afhankelijk. Deze afhankelijkheid kan er voor zorgen dat, bij een verstoring of uitval van drinkwater, situaties kunnen ontstaan, die zich ontwikkelen tot een (kleinschalige) crisis. De drinkwaterbedrijven zullen dit soort verstoringen in de waterlevering snel proberen te verhelpen.

Dunea, Oasen en PWN

De drinkwaterbedrijven zullen dit soort verstoringen in de waterlevering snel proberen te verhelpen. Bij grootschalige en/of langdurige verstoringen is samenwerking met de operationele hulpdiensten en/of veiligheidsregio wenselijk en zelfs noodzakelijk. Op basis van de samenwerkingsafspraken werken de Veiligheidsregio Hollands Midden en de drinkwaterbedrijven samen aan het voorkomen en bestrijden van drinkwatergerelateerde incidenten, zodat snel kan worden teruggekeerd naar de normale situatie.

Het grondgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden overlapt met het verzorgingsbied van de volgende drinkwaterbedrijven:

Dunea
Oasen
PWN