Defensie

Defensie

Logo ministerie van Defensie

Het Regionaal Militair Commando West (RMC West) is voor civiele instanties in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht het centrale aanspreekpunt namens Ministerie van Defensie. Of het nu gaat om een noodbrug van de genie, het opruimen van explosieven, een mobiel hospitaal of de inzet van militaire menskracht; RMC West is structureel partner in crisisbeheersing en rampenbestrijding.

RMC West werkt samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden. De taken van RMC West bestaan uit het voorbereiden en coördineren van militaire bijstand, het gezamenlijk oefenen, het openstellen van oefen- en schietterreinen en het bieden van steunverleningen. Om deze taken optimaal uit te kunnen voeren is bij de Veiligheidsregio Hollands Midden een Officier Veiligheidsregio (OVR) werkzaam. De OVR neemt deel aan werkgroepen en overleggen waar de kennis en expertise van Defensie gewenst is.