GMK

GMK

GMK

De Yp, het centrum van hulpverlening bij calamiteiten

Meldkamer de Yp Haaglanden
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) is het hart van de hulpverlening. Hier komen alle meldingen binnen via het alarmnummer 112. De GMK van de Veiligheidsregio's Hollands Midden en de GMK van Haaglanden werken sinds 29 maart 2014 met elkaar samen op één locatie, de Yp in Haaglanden.
In Nederland zijn er nu nog 21 meldkamers. Deze worden op termijn samengevoegd tot 10 meldkamers. Sinds januari 2023 werken alle meldkamers samen in de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Het doel van de organisatie is een betere dienstverlening aan burgers in nood en snellere hulpverlening bij crises of rampen.

Verschillende diensten

In de meldkamer bij de Yp werken de volgende diensten samen:

  • Politie eenheid Den Haag
  • Veiligheidsregio Haaglanden
  • Veiligheidsregio Hollands Midden
  • Ambulancedienst Haaglanden
  • Ambulancedienst Hollands Midden

Vragen van burgers

De GMK is het fysieke meld-, regel- en coördinatiecentrum voor alle spoedeisende vragen van burgers op het terrein van:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Brandweerzorg aan mens en dier
  • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
  • Acute spoedeisende medische hulp
  • Niet spoedeisende ambulancezorg (‘besteld vervoer').