GHOR Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

De GHOR Hollands Midden is als geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio verantwoordelijk voor het coördineren, regisseren van en adviseren over de geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De dagelijkse geneeskundige hulpverlening sluit hierdoor zoveel mogelijk aan bij de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. De geneeskundige hulpverlening wordt door veel verschillende organisaties geboden.

Er is één organisatie nodig die deze geneeskundige hulpverlening coördineert en regisseert. De GHOR is die organisatie. In de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing adviseert de GHOR overheden en organisaties over geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook zorgt de GHOR voor afstemming van de geneeskundige hulpverlening met de crisisbeheersingspartners: politie, brandweer en gemeenten.