Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Logo gemeenten_BGC

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) ondersteunt de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden op het gebied van de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Contactgegevens

Adres
Rooseveltstraat 4A
2321 BM Leiden

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden
T  088 - 246 5060
F  088 - 246 5001
info@bgc.vrhm.nl

Gemeenten spelen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Bij grootschalige incidenten en crises is de burgemeester in vrijwel alle gevallen opperbevelhebber over de operationele hulpverleningsdiensten. In 2009 is het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) opgericht ter ondersteuning van de 19 gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden op het gebied van de crisisbeheersing. Het BGC bestaat uit vijf medewerkers en adviseert onder aansturing van de Coördinerend Functionaris Dian Aarts, die verantwoordelijk is voor de professionalisering van de gemeenten (Oranje Kolom).

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de volgende thema's:

  • Opleiden trainen en oefenen (OTO) - mono en multi
  • Regionaal Crisisplan (RCP)
  • Prestatiemeting
  • Informatievoorziening
  • (Crisis)Communicatie
  • Samenwerkingsvormen
  • Evenementen
  • Alarmering en bereikbaarheid
  • Rol Medewerker Openbare Orde en Veiligheid (MOV'er) als Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) in het CoPI
  • TerrorismeGevolgBestrijding (TGB)