Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) ondersteunt de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden op het gebied van de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) ondersteunt de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden op het gebied van de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Wij zijn Bevolkingszorg

Naast de hulpdiensten politie, brandweer en GHOR vervullen gemeenten ook een essentiële rol in de crisisbeheersing. Zo is een gemeente vaak al vanaf het eerste moment betrokken bij een ramp of crisis. De maatregelen en voorzieningen die gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis wordt Bevolkingszorg genoemd.

De organisatie van Bevolkingszorg kan verschillen op basis van het risicoprofiel in de regio en de in de regio gemaakte keuzes rondom intergemeentelijke samenwerking. Onderstaande animaties leggen uit wat Bevolkingszorg doet, welke wettelijke taken bij Bevolkingszorg horen en welke samenwerking er is met externe partners en hoe we dat in Hollands Midden hebben georganiseerd.

De visualisatie van Bevolkingszorg

Bevolkingszorg in Hollands Midden

Contactgegevens

Adres
Rooseveltstraat 4A
2321 BM Leiden

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden
T  088 - 246 5060

E bgc@vrhm.nl

Het BGC en de gemeenten in Hollands Midden

Gemeenten spelen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Bij grootschalige incidenten en crises is de burgemeester in vrijwel alle gevallen opperbevelhebber over de operationele hulpverleningsdiensten. In 2009 is het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) opgericht ter ondersteuning van de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden op het gebied van de crisisbeheersing. Het BGC bestaat uit vijf medewerkers en adviseert onder aansturing van de Coördinerend Functionaris, de gemeenten over de voorbereiding op, de aanpak van Bevolkingszorg en de continue professionalisering hiervan.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de volgende thema's:

 • Vakbekwaamheid - mono- en multidisciplinair
 • Regionaal Crisisplan (RCP)
 • Prestatiemeting
 • Informatievoorziening en netcentrisch werken
 • Risico- en Crisiscommunicatie, o.a. Crisiswebsite Hollands Midden Veilig
 • Samenwerkingsvormen
 • Evenementen
 • Alarmering en bereikbaarheid
 • Rol Adviseur Crisisbeheersing (ACB) als Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) in het CoPI (Commando Plaats Incident)
 • Terrorisme Gevolgbestrijding (TGB) / Extreem geweld
 • COVID-19
 • Vluchtelingen