Organisatieonderdelen

De Veiligheidsregio Hollands Midden wil de veiligheid van iedereen die in Hollands Midden woont, werkt en verblijft vergroten door crisisbeheersing en rampenbestrijding efficiënt, effectief en professioneel te organiseren. Om dit te realiseren werken politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en alle 18 gemeenten intensief samen in de veiligheidsregio. Afhankelijk van de aard en oorzaak van een incident, werkt de Veiligheidsregio Hollands Midden ook samen met defensie, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de waterschappen, zorginstellingen en vele andere partners.

De politie patrouilleert op straat, de brandweer blust branden, de ambulance vervoert zieken en de gemeente verkoopt paspoorten, verstrekt subsidies etc. Tenminste, in het dagelijks leven. Zodra Hollands Midden getroffen wordt door een grote ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Hollands Midden gezamenlijk op op het gebied van coördinatie, voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Iedere partij heeft daarin zo zijn eigen taken. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, ‘normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht. Alle partners zijn zelf verantwoordelijk voor deze voorbereidingen. De Veiligheidsregio Hollands Midden verbindt, coördineert en faciliteert zodat iedereen elkaar weet te vinden als dit nodig is.