Inzet crisisorganisatie voor instabiele kerk in Gouda

Tussen 17 oktober en 7 november is de gemeente Gouda, samen met de politie-eenheid Den Haag, de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), de GHOR en Veiligheidsregio/Brandweer Hollands Midden druk bezig geweest met een dreigende crisis. De kerk aan de Turfmarkt in Gouda, die toch al gesloopt zou worden, bleek in korte tijd veel instabieler geworden er dat er instortingsgevaar dreigde. De hulpdiensten (politie, de brandweer, GHOR en VRHM) hebben hierop voor de operationele voorbereiding een speciaal overleg gepland: ‘voorbereidend CoPI’, dit voor het geval de kerk zou instorten.

Inzet crisisorganisatie voor instabiele kerk in Gouda

Tussen 17 oktober en 7 november is de gemeente Gouda, samen met de politie-eenheid Den Haag, de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), de GHOR en Veiligheidsregio/Brandweer Hollands Midden druk bezig geweest met een dreigende crisis. De kerk aan de Turfmarkt in Gouda, die toch al gesloopt zou worden, bleek in korte tijd veel instabieler geworden er dat er instortingsgevaar dreigde. De hulpdiensten (politie, de brandweer, VRHM en GHOR) hebben hierop voor de operationele voorbereiding een speciaal overleg gepland: ‘voorbereidend CoPI’, dit voor het geval de kerk zou instorten.

De gemeente heeft via bestuursdwang het stutten van de kerk en spoedsloop tot veilige hoogte uit handen van de eigenaar genomen. Aan de bewoners in het gebied die het meest nabij woonden, is het dringende advies gegeven om hun woning te verlaten. Er is toen niet direct gekozen voor een noodverordening omdat de precieze dreiging op dat moment nog onduidelijk was.

20181114_112819

Foto: Turfmarkt in Gouda /  Robert Zweegman

Noodverordening toch van kracht
Na een aantal dagen is door de burgemeester alsnog besloten, op advies van de diverse instanties, om een noodverordening in te stellen. Dit omdat nog niet alle bewoners waren vertrokken en het weer slechter zou worden, waardoor er een groter risico was op het instorten van de kerk. In deze noodverordening stond dat bewoners van een zestal huizen dat risico liep getroffen te worden bij het instorten van de kerk. Op 23 oktober om 20.00 uur was de noodverordening van kracht en waren alle bewoners vertrokken. De gemeente had inmiddels het gebied afgezet. Een aannemer is gestart met stabilisatie van de kerk zodat deze veilig gesloopt zou kunnen worden. Tijdens het traject van stabilisatie mochten er geen mensen in het noodverordeningsgebied. Bewoners die geen onderdak konden vinden, heeft de gemeente geholpen. De bewoners hadden een vaste contactpersoon die dagelijks even contact met ze opnam en bij wie ze met hun vragen terecht konden. Daarnaast ontvingen de bewoners dagelijks een nieuwsbrief met het laatste nieuws.

Voorbereidend CoPI
Er is niet opgeschaald volgens de GRIP-structuur omdat er alleen sprake was van een dreigende crisis. Wel is de samenstelling van het CoPI gebruikt en versterkt met de ODMH en ondersteund en voorgezeten door de adviseurs crisisbeheersing van de gemeente. Dit overleg werd gebruikt voor de operationele voorbereiding van de hulpdiensten voor het geval de kerk toch zou instorten. Dit overleg werd al gauw het ‘voorbereidend CoPI’ genoemd. Ook andere operationele zaken werden in het voorbereidend Copi besproken, zoals afhandeling van het verkeer en beveiliging van het noodverordeningsgebied. De gemeente zag aanleiding om monodisciplinair op te schalen en stelde een Team Bevolkingszorg (TBZ) in. In dit team werden zaken als pers- en publiekscommunicatie, de opvang van bewoners, de noodverordening en zaken betreffende de verkeersafhandeling besproken. Ook werden de gesprekken met de ODMH en de aannemer daar teruggekoppeld. Zaken vanuit het voorbereidend CoPI die relevant waren voor het TBZ kwamen ook aan de orde. De adviseurs crisisbeheersing zorgden voor de terugkoppeling vanuit het voorbereidend CoPI. De gemeente werd bovendien bijgestaan door een aantal medewerkers openbare veiligheid uit de buurgemeenten Zuidplas, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Deze hulp werd in dank aanvaard.

Na twee weken was de kerk stabiel genoeg om veilig gesloopt te kunnen worden en mochten de bewoners weer naar huis. Vervolgens is ook de gemeentelijke crisisorganisatie afgeschaald en zijn de werkzaamheden overgegaan in een reguliere projectorganisatie. De conclusie is dat het nuttig en leerzaam was om in een echte setting in de crisisstructuur te kunnen werken.