Certificering Operationeel Leiders en Leiders CoPI

Op basis van de ambitie in het Regionaal Beleidsplan is er afgelopen jaren gewerkt aan het breder (multidisciplinair) trekken van de invulling van de piketten voor Operationeel Leiders en Leiders CoPI. Voorheen werd hier altijd in voorzien door een brandweerfunctionaris. Het multidisciplinair invullen van deze piketten is een geleidelijk proces: bij het ontstaan van vacature wordt er multidisciplinair geworven.

Certificering Operationeel Leiders en Leiders CoPI

Op basis van de ambitie in het Regionaal Beleidsplan is er afgelopen jaren gewerkt aan het breder (multidisciplinair) trekken van de invulling van de piketten voor Operationeel Leiders en Leiders CoPI. Voorheen werd hier altijd in voorzien door een brandweerfunctionaris. Het multidisciplinair invullen van deze piketten is een geleidelijk proces: bij het ontstaan van vacature wordt er multidisciplinair geworven.

Afgelopen jaar zijn er drie nieuwe Operationeel Leiders aangesteld, één vanuit de politie-kolom, één vanuit de gemeentelijke kolom en één vanuit brandweer kolom. Dit moment is benut om de complete groep van Operationeel Leiders en Leiders CoPI (bij)scholing aan te bieden zodat de gehele groep op gelijkwaardig niveau opereert op basis van de nieuwste landelijke kwalificatie-eisen van deze functies. In zeven intensieve trainingsdagen verspreid over de maanden september, oktober en november zijn de Leiders CoPI en Operationeel Leiders door diverse thema’s heen geleid en operationeel getraind. In december vinden de examens plaats.