Uitbereiding NL-Alert

Om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving, breidt NL-Alert uit naar een aantal aanvullende communicatiekanalen. Zo is NL-Alert vanaf nu ook te zien op steeds meer digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro.

Uitbereiding NL-Alert

Om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving, breidt NL-Alert uit naar een aantal aanvullende communicatiekanalen. Zo is NL-Alert vanaf nu ook te zien op steeds meer digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro.

Digitale vertrekborden openbaar vervoer
Het bericht wordt getoond op de onderste, bewegende regel van de vertrekborden. Helaas hebben niet alle borden voldoende karakters om een volledig NL-Alert te tonen. Op dit moment is het systeem zodanig ingesteld dat borden waarop slechts 98 of minder karakters kunnen worden getoond, niet worden aangestuurd. Op deze borden verschijnt de melding dus niet. Hiervoor is het in NL-Alert systeem een extra filter ingebouwd. Dit om te voorkomen dat berichten worden afgekapt. Landelijk gaat het om zo’n 4.400 borden.

Meer uitbreiding NL-Alert
In 2019 worden de communicatiekanalen waarmee een NL-Alert wordt verspreid verder uitgebreid. Dit heeft te maken met het feit dat de WAS-palen in 2020 gaan verdwijnen. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen blijven bereiken bij een noodsituatie wordt er nu gewerkt aan:

  • NL-Alert via de vaste telefoon
  • NL-Alert via de app NL-Veilig (voor mensen met een visuele of auditieve beperking). Deze app komt in december 2018 beschikbaar. De app biedt specifieke functionaliteiten voor mensen met een auditieve pf audiovisuele beperking om het NL-Alert beter te kunnen lezen en begrijpen. Daarnaast zal in de app content van crisis.nl beschikbaar komen.NL-Alert via de apps van de regionale omroepen
  • NL-Alert op crisis.nl

Nl-Alert