Versterking Oranje Kolom (Bevolkingszorg)

Bij de Oranje Kolom is er de afgelopen jaren veel bereikt. Zo zijn bijvoorbeeld de piketgroepen voor bevolkingszorg op orde gebracht, is er geïnvesteerd in professionalisering van het Opleiden, trainen en oefenen (OTO) -programma voor crisisfunctionarissen en is Terrorismegevolgbestrijding (TGB) is op de bestuurlijke agenda gezet. Maar het is altijd goed om te kijken of dingen ook beter kunnen. De systeemtest van dit jaar is voor de Oranje Kolom extra aanleiding om door te pakken op een aantal aandachts- en leerpunten die tijdens deze test naar voren zijn gekomen.

Versterking Oranje Kolom (Bevolkingszorg)

Bij de Oranje Kolom is er de afgelopen jaren veel bereikt. Zo zijn bijvoorbeeld de piketgroepen voor bevolkingszorg op orde gebracht, is er geïnvesteerd in professionalisering van het Opleiden, trainen en oefenen (OTO) -programma voor crisisfunctionarissen en is Terrorismegevolgbestrijding (TGB) is op de bestuurlijke agenda gezet. Maar het is altijd goed om te kijken of dingen ook beter kunnen. De systeemtest van dit jaar is voor de Oranje Kolom extra aanleiding om door te pakken op een aantal aandachts- en leerpunten die tijdens deze test naar voren zijn gekomen. Punten die we ook breder tegenkomen als leerpunten en waar het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) en Medewerkers Openbare Veiligheid (MOV’er) van de negentien gemeenten, in zullen gaan investeren. Deze punten zitten vooral in de opkomst en alarmering, de organisatie en informatiemanagement.

Een aantal praktische punten zijn al opgepakt:

  • de afspraken van alarmeren en opkomst zijn opnieuw onder de aandacht gebracht bij de taakorganisatie communicatie;
  • er worden periodiek proefalarmeringen voor deze taakorganisatie uitgevoerd;
  • er worden overzichten bijgehouden of gemeenten ook periodieke proefalarmeringen uitvoeren;
  • er zijn afspraken in het Algemeen Bestuur (AB) bekrachtigd over inspanningsverplichtingen die gemeenten hebben om de regionale pools te vullen;

De punten die nog niet opgepakt zijn worden in het werkplan 2019 van de Oranje Kolom benoemd zodat die daarin geborgd zijn. Hierbij valt te denken aan o.a.:

  • een voorstel om de communicatie in het eerste uur beter te kunnen oppakken en te versterken;
  • de versterking van informatiemanagement binnen Bevolkingszorg. Dit doen we onder andere door de functies informatiemanager en informatiecoördinator meer aandacht te geven in het vakbekwaamheidsprogramma van Netcentrisch werken, maar vooral ook om deze functies mee te laten trainen en oefenen in de ketentrainingen van informatiemanagement in 2019.

Verder is ook de borging en ontwikkeling van onze crisisfunctionarissen een thema voor de Oranje Kolom. We gaan 2019 gebruiken om te verkennen welke functies we kunnen laten (her)certificeren. Ook het eigenaarschap en de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten, crisisfunctionarissen en BGC wordt volgend jaar nadrukkelijk geagendeerd en besproken met de gemeentesecretarissen.