Risico’s van de regio in kaart gebracht

Het nieuwe risicoprofiel is volop in ontwikkeling. Tijdens de diverse themabijeenkomsten hebben we over verschillende onderwerpen input verzameld van hulpdiensten, gemeenten, omgevingsdiensten, defensie en nog vele andere partners. Met deze input zijn we aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de regio en de daarin aanwezige risico’s.

Risico’s van de regio in kaart gebracht

Het nieuwe risicoprofiel is volop in ontwikkeling. Tijdens de diverse themabijeenkomsten hebben we over verschillende onderwerpen input verzameld van hulpdiensten, gemeenten, omgevingsdiensten, defensie en nog vele andere partners. Met deze input zijn we aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de regio en de daarin aanwezige risico’s.

In het nieuwe Risicoprofiel is aandacht besteed aan nieuwe trends en ontwikkelingen waaruit in de toekomst mogelijk nieuwe risico’s kunnen ontstaan. De belangrijkste die hierbij naar voren kwamen, zijn: energietransitie, klimaatadaptatie, cybersecurity en continuïteit. In een infographic is helder in beeld gebracht met welke risico’s we in onze regio rekening moeten houden.

Foto Regionaal Risicoprofiel

>> Download de afbeelding

Afsluitende lunchbijeenkomst
Als afsluiting van het proces waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest, is op 15 november een lunchbijeenkomst georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst is een terugblik gegeven op de afgelopen periode en hoe we zijn gekomen tot het huidige risicoprofiel. Daarnaast is er aandacht geweest voor de toekomst en verdere ontwikkeling. Zo is er een doorkijkje gegeven naar wat het risicoprofiel kan betekenen voor het Regionaal Beleidsplan en de partnerprofielen van VRHM.

Vervolg
In 2019 wordt het Regionaal Risicoprofiel besproken met gemeenteraden en andere partners, voordat het definitief wordt vastgesteld. Maar hier stopt het niet. Het risicoprofiel is een dynamisch document dat de komende jaren actueel wordt gehouden.