Evaluatie van het Multi Actueel Beeld

Om informatie en producten voor de multidisciplinaire crisisorganisatie centraal beschikbaar te maken is er twee jaar geleden het Multi Actueel Beeld (MAB) gelanceerd. Het werd daarom hoog tijd voor een evaluatie. Met een enquête is onderzocht of het MAB gebruikt wordt en welke meerwaarde het biedt in de ogen van de gebruiker.

Evaluatie van het Multi Actueel Beeld

Om informatie en producten voor de multidisciplinaire crisisorganisatie centraal beschikbaar te maken is er twee jaar geleden het Multi Actueel Beeld (MAB) gelanceerd. Het werd daarom hoog tijd voor een evaluatie. Met een enquête is onderzocht of het MAB gebruikt wordt en welke meerwaarde het biedt in de ogen van de gebruiker.

Het MAB is te vinden in de operationele omgeving van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Het MAB is geïntroduceerd om voor de gehele multidisciplinaire crisisorganisatie (nuttige) informatie en producten centraal beschikbaar te maken die voorheen op allerlei plekken in de organisatie aanwezig waren.

De enquête is verstuurd naar alle (335) LCMS-gebruikers van de VRHM. Exact 100 gebruikers hebben de enquête ingevuld. Gemiddeld wordt het MAB is door de gebruikers gewaardeerd met een 7,4. Het overgrote deel van de gebruikers geeft aan het MAB regelmatig tot vaak te raadplegen. We hebben de gebruikers gevraagd waarvoor ze het MAB met name gebruiken:

 • Alarmering en opschaling;
 • Een situatie met een reële kans op opschaling;
 • Start piketdienst;
 • Het raadplegen van de meeste recente versie van een plan of informatiekaart..

Verbeterpunten
Gebruikers gaven aan dat bepaalde informatie gemist wordt en bepaalde thema’s in of uit het MAB zouden moeten. Op basis hiervan zijn er een aantal verbeterpunten geformuleerd. Reeds doorgevoerde verbeterpunten zijn:

 • Informatie beperken tot relevante informatie. Statische informatie zoals Opleiden,
  Trainen en Oefenen OTO verwijderen uit het MAB;
 • Bereikbaarheidsgegevens van mono-crisisfunctionarissen opnemen in het MAB. Voorheen waren de bereikbaarheidsgegevens beperkt tot de multi-functies.

Verder optimaliseren
Om het MAB te verder te optimaliseren wil de afdeling Crisisbeheersing met de betrokken werkgroepen nog een aantal mogelijkheden onderzoeken. Dit zijn onder andere:

 • Het attenderen van de crisisfunctionaris op nieuwe belangrijke informatie in het MAB;
 • Geografisch weergeven van beschikbare informatie in LCMS plot/viewer. Bijv. evenementen, locatie gebonden informatiekaarten;
 • Informatie over risicovolle evenementen eerder beschikbaar hebben in het MAB.