Herziene samenwerkingsovereenkomst met Brzo ondertekend

Donderdag 29 augustus heeft directeur VRHM Hans Zuidijk de herziene samenwerkingsovereenkomst Brzo ondertekend. Daarin is geregeld hoe de vijf veiligheidsregio’s binnen Zuid-Holland en Zeeland samenwerken op het gebied van Brzo. De aanpassingen zijn nodig voor de samenwerking met de veiligheidsregio’s en de omgevingsdiensten

Herziene samenwerkingsovereenkomst met Brzo ondertekend

Donderdag 29 augustus heeft directeur VRHM Hans Zuidijk de herziene samenwerkingsovereenkomst Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) ondertekend. Daarin is geregeld hoe de vijf veiligheidsregio’s binnen Zuid-Holland (Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Hollands Midden) en Zeeland samenwerken op het gebied van Brzo. De aanpassingen zijn nodig voor de samenwerking met de veiligheidsregio’s en de omgevingsdiensten.

Sinds 2000 geeft Brandweer Hollands Midden uitvoering aan de wettelijke taak van Veiligheidsregio Hollands Midden voor de uitvoering van het Brzo. Het betreft het toezicht op bedrijven met een hoog risico dat veroorzaakt wordt door de verwerking of opslag van gevaarlijke stoffen. In Hollands Midden zijn zeven Brzo-bedrijven en deze bedrijven worden periodiek geïnspecteerd.

Tot voor kort werden de Brzo-werkzaamheden voor Hollands Midden uitgevoerd door Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Sinds dit jaar wordt dit door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gedaan. De herziene samenwerkingsovereenkomst Brzo zorgt voor een nauwere en betere samenwerking tussen de veiligheidsregio’s. Daarbij werken we ook meer samen met de Rotterdamse omgevingsdienst, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Dit betekent dat ook Hollands Midden op het gebied van Brzo zaken doet met de DCMR. Om DCMR goed te bedienen gaan de veiligheidsregio’s de werkprocessen onderling stroomlijnen. Kortgeleden werd vooral samengewerkt op het gebied van toezicht. Door de centralisering bij de omgevingsdiensten is het nodig om ook de advisering beter af te stemmen. In de herziene versie is dit nu geregeld.

Samenwerkingsovereenkomst BRZO\

Staand v.l.n.r.: Henk van Wetten (Brzo-coördinator, Veiligheidsregio’s Zuidwest), Eric Meijer (Adviseur en specialist Omgevingsveiligheid, VRHM), Bart Vegt (Specialist Omgevingsveiligheid risicoprofielen, VRHM)

Zittend v.l.n.r.: Frank Blaauw (Teamleider Toezicht en Handhaving, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), Hans Zuidijk (Directeur VRHM)