Voorstellen nieuwe coördinerend functionaris

Sinds 1 mei 2018 is Dian Aarts Coördinerend functionaris bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Wat zijn haar eerste indrukken? Welke accenten kunnen wij van haar verwachten? En hoe wil zij in 2020 terugblikken op de eerste twee jaar?

Voorstellen nieuwe coördinerend functionaris

Sinds 1 mei 2018 is Dian Aarts Coördinerend functionaris werkzaam bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Wat zijn haar eerste indrukken? Welke accenten kunnen wij van haar verwachten? En hoe wil zij in 2020 terugblikken op de eerste twee jaar?

Dian Aarts (BGC):
‘Ik merk enorm veel beleving en een positieve vibe.’

Dian Aarts - Coordinerend Functionaris VRHM

Je bent nu een paar maanden bezig en hebt een eerste oordeel kunnen vormen. In wat voor soort organisatie ben jij terecht gekomen?
“Ik vind het erg mooi om te zien wat er allemaal al staat. Op het brede terrein van rampen- en crisisbestrijding en op het gebied van bevolkingszorg is er al heel veel. Ik ben niet in een wereld terechtgekomen waarin ik alles nog moet bedenken en neerzetten. Bij het BGC werk ik met collega’s die hard werken en met hun hart werken: er is enorm veel beleving op het thema. Dat merk ik ook bij de MOV’ers in de gemeenten. Er is een positieve vibe, en dat is prettig werken.”

Hoe ben je die eerste maanden te werk gegaan?
“Op de eerste dag kreeg ik al te horen dat een van onze beleidsadviseurs zou stoppen, dus kon ik meteen plaatsnemen in een sollicitatiecommissie. Daarnaast kwam ik al snel in de formele overlegcyclus terecht. En ik had daar ook meteen iets in te brengen: een discussiestuk van onze hand over de piketpools. Doel was om ter discussie te stellen dat alle gemeenten daar samen een taak in hebben, dat ‘we’ allemaal moeten ‘leveren’, en het is gelukt om dat over te brengen. Voordeel is dat ik snel een indruk kreeg hoe de lijnen lopen en hoe beleidsdocumenten door de organisatie gaan. Ook startte, net toen ik begon, een peer review over bevolkingszorg. Ik heb daarvoor gesprekken gevoerd met gemeentesecretarissen en burgemeesters: hoe doen jullie dat? Ook dat maakt dat ik snel in de materie thuis kon raken.”

En wat staat er komende tijd op de agenda?
“Een belangrijk onderwerp is Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Daar zijn landelijke afspraken over gemaakt. Met die afspraken onder de arm ga ik in gesprek met burgemeesters, gemeentesecretarissen en MOV’ers. Wat betekent dit voor jouw gemeente? Wat bijvoorbeeld als je vanwege een dreiging alle scholen moet sluiten? En wat doe je dan met de gemeentelijke diensten? Doel is het onderwerp dichterbij te brengen, en om in beeld te krijgen wat gemeenten nu al kunnen doen qua voorbereiding. Half juli ga ik de eerste drie gemeenten langs met een presentatie over dit onderwerp.”

Welke accenten ga jij verder leggen in hoe jij te werk gaat?
“Ik zie het als een belangrijke opgave om gemeentesecretarissen meer te betrekken bij bevolkingszorg. Ik zie nu dat er nog veel langs de lijnen van het bestuur gaat. Maar wil je goed voorbereid zijn op rampen en crises, dan heeft dat met aanpassingen in gemeentelijke processen te maken. Gemeentesecretarissen gaan over die processen, hebben mandaat en kunnen MOV’ers aansturen. Daarnaast zal ik, net als mijn voorganger, moeite blijven doen om het onderwerp levend te houden. Want rampenbestrijding en crisisbeheersing staan niet bovenaan op het prioriteitenlijstje in veel gemeenten. Het is een zoektocht wat daarvoor nodig is. Wat wel en niet werkt zal steeds anders zijn. Hoe breng je het dichterbij? Dat is de vraag die daarachter speelt. En wat sowieso nodig blijft is oefenen en blijven leren van elkaar.”

Al langer is er de wens om ook meer risico-gestuurd te gaan werken. Hoe pak je dat aan?
“Op dit moment zijn we als veiligheidsregio druk bezig om samen met gemeenten en andere partners een risicoprofiel voor VRHM op te stellen. Wat zijn de relevante risico’s die we in ons gebied lopen? Dat geeft houvast en richting aan welke risico’s we gaan aanpakken met elkaar. Die risicoanalyse is naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar. Als BGC kunnen wij vervolgens bedenken op welke aspecten wij gemeenten ondersteuning kunnen bieden.”

Je voorganger waarschuwde ook dat cybercrime een belangrijk onderwerp voor de toekomst wordt. Hoe zie jij dat?
“Als uit het risicoprofiel blijkt dat dit een relevante zorg is, en daar is onderbouwing voor, dan gaan we dat uiteraard beetpakken. Waar ik voor wil waken is dat we ons laten verleiden allerlei nieuwe zaken op te tuigen zonder dat we goed hebben vastgesteld waar we het precies over hebben en wat er voor nodig is.”

Stel: we houden dit interview en het is 2020. Als ik dan vraag wat je de afgelopen jaren bereikt hebt, wat zou dan je gedroomde antwoord zijn?
“Ik zou dan willen zeggen dat we erin geslaagd zijn om de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de bevolkingszorg nog verder te professionaliseren door meer samenwerking. Ik zou dan ook willen zeggen dat ik het fijn vind dat wij van VRHM ons zodanig gepositioneerd hebben dat wij een vanzelfsprekende partner zijn en blijven, omdat wij alles door een integrale bril bekijken. Ook hoop ik dan te kunnen constateren dat de ‘vrijblijvendheid’ eraf is, dat alles wat we hebben vastgelegd op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing ook echt een praktische vertaling heeft gekregen. En ik hoop in 2020 te zeggen dat het fijn is dat we elkaar bij de les weten te houden om te zien of we nog steeds de goede dingen doen. Ten slotte hoop ik nog dat we dan kunnen constateren dat er een stuk meer landelijke eenduidigheid is gekomen, dat niet elke veiligheidsregio eigen systemen en regeltjes heeft. En dat we dus niet telkens opnieuw het wiel meer uitvinden.”