Gezamenlijke oefening brandweer, politie en reddingsbrigade op Kagerplassen

Op woensdag 21 maart hebben de brandweer, politie en de reddingsbrigade een gezamenlijke oefening gehouden op de Kagerplassen. Elke hulpdienst had drie boten en er werden twee verschillende scenario’s geoefend.

Gezamenlijke oefening brandweer, politie en reddingsbrigade op Kagerplassen

Op woensdag 21 maart hebben de brandweer, politie en de reddingsbrigade een gezamenlijke oefening gehouden op de Kagerplassen. Elke hulpdienst had drie boten en er werden twee verschillende scenario’s geoefend.

Kagerplassen2

Scenario’s
Scenario 1 begon vanuit een boot van de oefenstaf waarbij de hulpdiensten door een centralist gealarmeerd werden. Er moest gezocht worden naar een drijvend slachtoffer, waarbij de locatie beperkt bleef tot één plas. Nadat de hulpdiensten elkaar hadden gevonden is er eerst een plan van aanpak gemaakt en werd volgens een afgesproken zoekpatroon de plas afgezocht. Door gebruik te maken van een RMG-kanaal hadden de disciplines onderling contact en kon de oefening volgens het boekje worden uitgevoerd. Na een korte evaluatie en opwarmen met een kop koffie was het tijd voor het tweede scenario.

Scenario 2 betrof een zoekactie, welke plaats vond over alle plassen van de Kagerplassen. Hierbij was de onderlinge communicatie en afstemming nog belangrijker.

De in totaal 27 schippers werden beoordeeld op punten zoals praktisch, communicatie, werkwijze en verantwoordelijkheden. De snel invallende duisternis zorgde voor een extra moeilijkheidsgraad. Dit is ook goed te zien op de foto. Afsluitend was er een evaluatie.

Conclusie
De algemene conclusie was dat veel verbeterpunten van voorgaande oefeningen goed zijn opgepakt. De deelnemers gaven aan dat de oefening zeer nuttig en voor herhaling vatbaar was. Het bleek wederom zinvol te zijn om met meerdere disciplines te oefenen, omdat schippers tijdens incidenten, zeker in de beginfase, echt op elkaar zijn aangewezen. Het is daarom goed om te weten wat er van elkaar verwacht mag worden.

Gezamenlijk oefenen
Jaarlijks vinden er een aantal oefeningen op de Kagerplassen plaats, waarbij de kazernes van Warmond, Rijpwetering en de Kaag per toerbeurt een oefening uit zetten. Ook de politie en reddingsbrigade doen dit. Maar dit gebeurde nooit samen. Het bleek dat alle disciplines hier wel behoeft aan te hadden na een aantal incidenten in het verleden waarbij verbeterpunten waren gesignaleerd. Met name op het gebied van onderlinge afstemming en communicatie was veel winst te behalen.

Dit is nu het derde jaar dat er gezamenlijk is geoefend. De eerste gezamenlijke oefening vond plaats in april 2016 met de reddingsbrigade en brandweer. Het jaar daarop een oefening in september 2016 met politie en brandweer.