Wat te doen bij stroomstoring?

Stroomstoringen kunnen leiden tot tal van (neven)effecten. Afhankelijk van de grote van de storing wordt er vaak gedacht aan het uitvallen van vitale infrastructuur zoals telefonie of internet. Maar ook betalingsverkeer komt hiermee in gevaar. Vriezers vallen uit, winkels kunnen niet of nauwelijks open, straatverlichting werkt niet, en daarmee dus ook de verkeerslichten niet. Dat kan leiden tot chaotische omstandigheden.

Wat te doen bij stroomstoring?

Stroomstoringen kunnen leiden tot tal van (neven)effecten. Afhankelijk van de grote van de storing wordt er vaak gedacht aan het uitvallen van vitale infrastructuur zoals telefonie of internet. Maar ook betalingsverkeer komt hiermee in gevaar. Vriezers vallen uit, winkels kunnen niet of nauwelijks open, straatverlichting werkt niet, en daarmee dus ook de verkeerslichten niet. Dat kan leiden tot chaotische omstandigheden.

Op 15 maart 2018 vond een stroomstoring in onze regio plaats waarbij o.a. Voorschoten, Wassenaar, Sassenheim, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Warmond, Noordwijk, Ter Aar en Roelofarendsveen tijdelijk geen stroom hebben gehad. Het komt niet vaak voor dat er in zo’n groot gebied de stroom uitvalt.

We hebben netbeheerder Liander gevraagd hoe zij hiermee omgaan:

Het betrof hier een storing van netbeheerder TenneT in het hoogspanningsnet, waardoor de energietransporten van de regionale netten van Liander ook uitvielen. We staan bij dat soort storingen in nauw contact met TenneT over het verloop, zodat we ook weer zo snel mogelijk de energievoorziening kunnen herstellen als het probleem is verholpen.

Als er ergens een stroomstoring ontstaat, dan krijgen wij meldingen van klanten die gaan bellen naar het nationale storingsnummer dat ook in de meterkast hangt (0800-9009). Ook kunnen we storingen zien in ons besturingscentrum. Wij sturen dan een monteur op pad op te kijken wat er precies aan de hand is om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Afhankelijk van de situatie, hebben we contact met de omgeving. Dat kunnen individuele klanten zijn bij een kleine storing of bijvoorbeeld de gemeente. Als er sprake is van gevaar, dan hebben we ook snel contact met de hulpdiensten. Bij grote storingen zoals 15 maart, toen een deel van het hoogspanningsnet van TenneT in de Bollenstreek uitviel, staan we rechtstreeks in contact met de VRHM. Wij vragen hierbij altijd of er kwetsbare locaties zijn waar aandacht voor moet zijn, zoals ziekenhuizen.

Tijdens een stroomstoring communiceren we op verschillende manieren, zoals onze website. Ook kunnen getroffenen via het nationale Storingsnummer horen of er een storing is. Het snelste medium is ons twitterkanaal, waarmee we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden, ook over de eindtijd. Op de website van Liander staan diverse tips over hoe te handelen bij stroomstoringen.”

Hoe gaat de VRHM hiermee om?
Waar wij als veiligheidsregio over nadenken is welke gevolgen een mogelijke stroomstoring kan hebben. Welke vitale objecten zijn er binnen het “bedreigde” gebied. Er moet duidelijkheid komen over welk gebied potentieel bedreigd wordt. Wat de verwachting is hoelang de storing aan zou kunnen houden. Wat de aanleiding is van de stroomstoring. Soms omdat er door een gepland onderhoud kans is op uitval, soms omdat het ontstaat door een externe gebeurtenis zoals brand of wateroverlast.

Binnen het ROT worden dan diverse scenario’s nagelopen en mogelijk handelingsperspectief opgesteld. We hebben ook planvorming ontwikkeld zoals een informatiekaart uitval elektriciteit en een draaiboek stroomuitval. Dit is beschikbaar op het MAB (Multi Actueel Beeld).

Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden of wat u kunt doen bij een stroomstoring? Ga naar de pagina Hollands Midden Veilig/Uitval Stoom