Nieuwe coördinerend functionaris benoemd

Vanwege het vertrek van de huidige Coördinerend functionaris, Ruud Bitter, is er naar een vervanger gezocht. In januari hebben diverse selectiegesprekken plaatsgevonden met kandidaten. Er is nu een nieuwe Coördinerend functionaris benoemd.

Nieuwe coördinerend functionaris benoemd

Vanwege het vertrek van de huidige Coördinerend functionaris, Ruud Bitter, is er naar een vervanger gezocht. In januari hebben diverse selectiegesprekken plaatsgevonden met kandidaten. Op 22 februari jl. is besloten Dian Aarts-Laenen te benoemen in de functie van Coördinerend functionaris VRHM, met ingang van 1 mei 2018.

Een sollicitatiecommissie die bestond uit de heer Lenferink (voorzitter VRHM en burgemeester gemeente Leiden), de heer Schoenmaker ( bestuurlijk portefeuillehouder Bevolkingszorg en burgemeester gemeente Gouda), de heer Slooters, (gemeentesecretaris Nieuwkoop, namens de kring van gemeentesecretarissen), de heer Zuidijk (directeur VRHM) en mevrouw Olivier (afdelingshoofd Personeel VRHM) heeft uiteindelijk gekozen om mevrouw Aarts-Laenen voor te dragen aan het bestuur als nieuwe Coördinerend functionaris. Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 februari jl. ingestemd met de voordracht aan het Algemeen Bestuur. In de volgende nieuwsbrief die in mei uitkomt nemen we afscheid van Ruud Bitter en zullen we Dian Aarts-Laenen, de nieuwe Coördinerend functionaris, voorstellen.