Systeemtest Utopia

Op donderdag 25 januari jl. heeft de jaarlijkse systeemtest in de Veiligheidsregio Hollands Midden plaatsgevonden. De systeemtest is een bij wet verplichte jaarlijks terugkerende test van de hoofdstructuur. Het scenario dit jaar betrof een verward persoon die zijn eigen flat in Zoeterwoude had opgeblazen. Om nog meer leerrendement uit de systeemtest te halen is besloten twee onderwerpen extra te belichten. Dit zijn het proces informatiemanagement en de processen op de meldkamer. Voor deze onderwerpen wordt een aanvullend evaluatieverslag opgesteld.

Systeemtest Utopia

Op donderdag 25 januari jl. heeft de jaarlijkse systeemtest in de Veiligheidsregio Hollands Midden plaatsgevonden. De systeemtest is een bij wet verplichte jaarlijks terugkerende test van de hoofdstructuur. Het scenario dit jaar betrof een verward persoon die zijn eigen flat in Zoeterwoude had opgeblazen. Om nog meer leerrendement uit de systeemtest te halen is besloten twee onderwerpen extra te belichten. Dit zijn het proces informatiemanagement en de processen op de meldkamer. Voor deze onderwerpen wordt een aanvullend evaluatieverslag opgesteld.

Systeemtest11Aan deze systeemtest hebben de volgende teams uit de hoofdstructuur deelgenomen:

  • De Gemeenschappelijke Meldkamer met centralisten en calamiteitenco√∂rdinator
  • Het Commando Plaats Incident
  • Het Regionaal Operationeel Team
  • Het Beleidsteam van de gemeente Zoeterwoude
  • Team Bevolkingszorg

Het scenario dit jaar betrof een verward persoon die zijn eigen flat in Zoeterwoude had opgeblazen. Na het startsein voor de test is een callcenter begonnen met inbellen naar de Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag. Op basis van de vele meldingen die hierdoor binnenkwamen heeft de calamiteitencoördinator besloten om GRIP 1 af te kondigen en een Commando Plaats Incident (CoPI) ter plaatse te laten komen.

De leider CoPI heeft vervolgens op basis van de informatie die hij kreeg over de impact van het incident (grote schade, veel gewonden, rookpluim over Zoeterwoude) opgeschaald naar GRIP 2.Door deze opschaling is het Regionaal Operationeel Team (ROT) actief geworden en is aan de gang gegaan met alle effecten van dit incident in de omgeving. Op basis van de informatie die de operationeel leider tot zich kreeg, is er overleg geweest met de burgemeester van Zoeterwoude en is besloten tot opschaling naar GRIP 3 voor de gemeente Zoeterwoude en zijn daarmee het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en het team Bevolkingszorg actief geworden net als de taakorganisatie Communicatie.

Al deze teams zijn waargenomen door waarnemers van het bureau Trimension en door de inspectie van Justitie en Veiligheid. Trimension is op dit moment bezig met het schrijven van een evaluatie van de test. De verwachting is dat dit rapport eind maart opgeleverd gaat worden.

Systeemtest555

Systeemtest2