Voorbereiding jaarwisseling 2017-2018

Wij zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor de jaarwisseling. Een van de onderdelen daarvan is de perscommunicatie over het verloop van de jaarwisseling.

Voorbereiding jaarwisseling 2017-2018

Wij zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor de jaarwisseling. Een van de onderdelen daarvan is de perscommunicatie over het verloop van de jaarwisseling.

Voorbereiding jaarwisseling

Politie eenheid Den Haag is tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk op straat aanwezig om de openbare orde te handhaven, zodat de jaarwisseling voor iedereen feestelijk en veilig kan verlopen. We werken hierbij intensief samen met de andere hulpdiensten. Afhankelijk van de melding, kan dit variëren van
werkruimte creëren voor brandweer en RAV tot aanhoudingen verrichten bij strafbare feiten.

Brandweer Hollands Midden heeft zoals voorgaande jaren in de vier beroepskazernes een grotere bezetting dan normaal aanwezig. In Leiden zijn extra brandweerauto's samen met politie en gemeente actief om zo snel mogelijk branden te blussen en op te ruimen. Op de meldkamer is extra personeel
gedurende de hele jaarwisseling aanwezig om het aantal meldingen te kunnen verwerken.

Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden zet evenals voorgaande jaarwisselingen extra ambulances in. Bij zowel de ziekenhuizen als de huisartsenposten zijn extra medewerkers aanwezig.

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en Midden Holland (ODMH) controleren jaarlijks, samen met
de brandweer, de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven in de regio Holland Rijnland. In november voerden de diensten voorcontroles uit bij de vuurwerkverkooppunten. Hierbij controleerden de toezichthouders of de sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldeden aan de wettelijke
eisen. Tijdens de vuurwerkverkoopdagen op 28, 29 en 30 december controleren de ODWH en ODMH voornamelijk op gedragsvoorschriften. Tijdens zowel de voorcontroles als de verkoopdagen hebben de diensten intensief contact met betrokken ondernemers.

Berichtgeving jaarwisseling
Rond de jaarwisseling gelden de reguliere afspraken over operationele woordvoering rond incidenten.

Op 1 januari 2018 vindt u om 07.00 uur het nieuwsbericht over het verloop van de jaarwisseling in onze regio op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden www.vrhm.nl. Dit is een gezamenlijk bericht van Politie Eenheid Den Haag, Brandweer Hollands Midden, GHOR Hollands Midden en Omgevingsdiensten in Hollands Midden.

Op 2 januari 2018 om 11 uur vindt u het nieuwsbericht met het overzicht van het aantal incidenten per gemeente tijdens de jaarwisseling op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden www.vrhm.nl. Dit is een gezamenlijk bericht van Politie Eenheid Den Haag, Brandweer Hollands Midden, GHOR Hollands Midden.

U wordt verzocht om op 1 januari 2018 met persvragen aan de verschillende organisaties te wachten totdat u het bericht op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden staat: www.vrhm.nl.