Studiegids VRHM 2018

In december 2017 is studiegids van MDOTO verzonden naar de CoPI en ROT leden. Vanaf 2018 kunnen CoPI- en ROT-leden zelf kiezen aan welke trainingen zij willen deelnemen.

Studiegids VRHM 2018

Vanaf 2018 kunnen CoPI- en ROT-leden zelf kiezen aan welke trainingen zij willen deelnemen. Zij krijgen zelf de regie over hun vakbekwaamheid.

In de studiegids staat een selectie van trainingen waaruit de CoPI- en ROT-leden hun keuze kunnen maken. Deze trainingen hebben betrekking op Kennis, Inzicht en Toepassing van vaardigheden. Kennis kan worden opgedaan door middel van basisopleidingen, werkbezoeken of crisisbeheersingsdagen. Inzicht is uitgewerkt in trainingen op incidentkennis, werkwijzen / processen en mentale vaardigheden. Alle vaardigheden kunnen worden toegepast tijdens Operationele oefeningen of de systeemtest.

Bekijk de laatste versie (maart 2018) van de studiegids hier.

Studiegids 2018