Organisatieplan vastgesteld

Op 7 december jl. heeft het Algemeen Bestuur, na positief advies van de ondernemingsraad, het nieuwe organisatieplan VRHM vastgesteld. Hiermee krijgt de veiligheidsregio een nieuwe organisatiestructuur, die zal bestaan uit drie sectoren: brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering.

Organisatieplan vastgesteld

Op 7 december jl. heeft het Algemeen Bestuur, na positief advies van de ondernemingsraad, het nieuwe organisatieplan VRHM vastgesteld. Hiermee krijgt de veiligheidsregio een nieuwe organisatiestructuur, die zal bestaan uit drie sectoren: brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering.

De nieuwe structuur moet bijdragen aan een versterking van de samenwerking binnen de organisatie en met partners (netwerkfunctie). Verder levert het bijbehorende formatieplan een besparing van € 1,1 miljoen op in het kader van de bezuinigingsopdracht van de veiligheidsregio.

De nieuwe organisatiestructuur gaat in per 1 juli a.s. In de periode hiernaartoe vindt het selectie- en plaatsingsproces plaats. Alle leidinggevenden worden geselecteerd, te beginnen bij de directeuren en aansluitend de afdelingshoofden. Vervolgens vindt de plaatsingsprocedure plaats.

Meer weten over het nieuwe organisatieplan VRHM klik dan hier