Nieuws

Een overzicht van het actuele nieuws.

Nieuws

13 maart 2018

Op maandag 12 maart 2018 hebben de directeuren van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en Reddingsbrigade Nederland een prestatieovereenkomst ondertekend. Kern van de overeenkomst is dat Reddingsbrigade Nederland een regionale reddingsgroep beschikbaar stelt aan de VRHM voor het optreden bij overstromingen en grote watercalamiteiten. Deze reddingsgroep vormt samen met de reddingsgroepen van 21 andere veiligheidsregio’s een nationaal opschaalbare reddingsvloot; de Nationale Reddingsvloot.

5 maart 2018

Evenementen zijn er het hele jaar door. Het weer kan grote invloed hebben op het verloop van een evenement. Zo ook afgelopen week waarbij er veel koude dagen met temperaturen onder de nul werden verwacht. De ‘20 van Alphen’ is zo’n evenement wat hier afgelopen weekeind mee te maken had. Een goede voorbereiding is dan het halve werk.

5 maart 2018

Vanwege het vertrek van de huidige Coördinerend functionaris, Ruud Bitter, is er naar een vervanger gezocht. In januari hebben diverse selectiegesprekken plaatsgevonden met kandidaten. Er is nu een nieuwe Coördinerend functionaris benoemd.

2 maart 2018

Op donderdag 25 januari jl. heeft de jaarlijkse systeemtest in de Veiligheidsregio Hollands Midden plaatsgevonden. De systeemtest is een bij wet verplichte jaarlijks terugkerende test van de hoofdstructuur. Het scenario dit jaar betrof een verward persoon die zijn eigen flat in Zoeterwoude had opgeblazen. Om nog meer leerrendement uit de systeemtest te halen is besloten twee onderwerpen extra te belichten. Dit zijn het proces informatiemanagement en de processen op de meldkamer. Voor deze onderwerpen wordt een aanvullend evaluatieverslag opgesteld.

2 maart 2018

De Veiligheidsregio Hollands Midden en de hulpdiensten bereiden zich voor op terrorismegevolgbestrijding / extreem geweld. Zowel multidisciplinair en monodisciplinair worden diverse initiatieven ondernomen. Een multidisciplinair samengestelde projectgroep heeft de implementatieactiviteiten voor 2018 in kaart gebracht.

2 maart 2018

Sinds 1 januari 2018 werkt de taakorganisatie Communicatie (ToC) in een nieuwe structuur: kleiner en slagvaardiger. Om de ToC goed te faciliteren heeft de VRHM een crisiswebsite laten ontwikkelen: een website waarop pers en publiek in een oogopslag kan zien wat er aan de hand is en wat ze kunnen (of moeten) doen bij een calamiteit. Alle gemeenten in de VRHM en de VRHM zelf kunnen gebruik maken van de crisiswebsite als zij de ToC alarmeren. De site wordt door een webredacteur van de ToC beheerd en gevuld.

2 maart 2018

In een eerdere nieuwsbrief is aangekondigd dat de integrale werkwijze toegepast gaat worden in twee pilotprojecten: Draka Interfoam in Hillegom en het stationsgebied Leiden. Beide projecten zijn afgerond. Waarom is de integrale werkwijze succesvol en wat heeft het beide pilotprojecten opgeleverd?

27 februari 2018

Vacature Sectordirecteur Brandweerzorg

12 februari 2018

‘Geachte brandweer Leiden maar ook Politie, Ambulance Rode Kruis en ja zelfs gemeente Leiden: Geen vraag, maar een opmerking. Met grote vreugde en diep respect heb ik vastgesteld hoe u omging met de brand bij de sociale opvang. De hoogte van een beschaving is af te meten aan hetgeen zij doet voor de zwakste onder hen. Gebleken is nu deze hoge beschaving. Met groot respect en een diepe buiging voor alle hulpverleners op deze koude zaterdagavond.”