Nieuws

Een overzicht van het actuele nieuws.

Nieuws

10 juli 2018

Op donderdag 7 juni stond de Rooseveltstraat in Leiden voor gemeentelijke crisisfunctionarissen in het teken van de gemeentelijke crisisbeheersing . Een nuttige en leerzame dag waarin kennisuitwisseling en het netwerkmoment centraal staan.

10 juli 2018

VRHM is gestart met het opstellen van een nieuw regionaal risicoprofiel (RRP). Het regionaal risicoprofiel is een belangrijke pijler onder het regionaal beleidsplan en het crisisplan, daarmee dus de basis voor een veilige woon- en leefomgeving in Hollands Midden.

10 juli 2018

VRHM wil een lerende organisatie zijn, van en voor alle crisisfunctionarissen. Uitgangspunt is om alle GRIP-incidenten in de crisisteams na te bespreken en te evalueren. Om de crisisteams hierbij te ondersteunen beschikt de veiligheidsregio over een pool van opgeleide evaluatoren die direct inzetbaar is.

4 juni 2018

Op maandag 4 juni verstuurt de overheid om 12.00 uur in heel Nederland een NL-Alert controlebericht. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of uw mobiele telefoon goed is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.